Genesis en kunstmatige intelligentie in de Vishal

0

De tentoonstelling ‘Nobody on the Road’ is nog tot en met 11 februari 2018 te zien in de Vishal. Dit is de eerste keer dat Eli Content (Vevey, 1943) en Merijn Bolink (Amsterdam, 1967) samen een tentoonstelling maken. De tentoonstelling is gecureerd door Annelien Kers.

De grote schilderingen van Eli Content in De Vishal gaan over de schepping. Het verhaal over de schepping van het Hebreeuwse alfabet heeft Content altijd gefascineerd. De letters en de vormen heeft hij al heel lang in zijn werk gebruikt. Hij verwijst naar Shiviti’s en Misrachborden; borden die men ophangt om te wijzen waar het oosten ligt zodat men de gebeden kan uitspreken. Deze borden zijn meestal vormgegeven door amateurschilders in de stijl die volkskunst genoemd zou kunnen worden. De schilderingen die in De Vishal te zien zijn, tonen een mengsel van al deze zaken en zijn een ode aan de schepping en de zin ‘In het begin schiep god de hemel en de aarde’.

Merijn Bolink
Bolink’s werk heeft kunstmatige intelligentie als onderwerp. In dat domein schuilt een geheimzinnige kracht die een nieuwe genesis lijkt aan te kondigen. Dat er bewustzijn kan ontstaan binnen het door ons geschapen massale netwerk van computers is allang geen speculatie meer, het is alleen nog de vraag hoe lang duurt. Dat we in een tijd leven waarin dat gebeurt is uniek, fascinerend en waarschijnlijk zeer bedreigend voor ons idee over onze plek als mens in de natuur.

De samenwerking is gebaseerd op vriendschap en liefde voor elkaars werk: Eli is geïnspireerd door een pre-genesis verhaal dat vertelt dat er eerst letters en taal werden geschapen om vervolgens de wereld en het leven te kunnen creëren. Bolink ziet een parallel met kunstmatige intelligentie: in de jaren 50 besefte Alan Turing dat de binaire taal met uitsluitend de tekens 0 en 1 zou leiden tot een steeds intelligenter systeem dat op een zeker moment autonoom zal worden.

De Vishal
De Vishal – ruimte voor beeldende kunst in Haarlem – is met circa 150 aangesloten leden de grootste kunstenaarsvereniging van Haarlem en biedt alle aangesloten professioneel werkende kunstenaars een voor Haarlem uniek podium. De Vishal ontvangt financiële steun van de gemeente Haarlem.