Artikel 1 in Raadszaal Haarlem

0

Artikel 1 van de Grondwet hangt sinds kort op een prominente plek in Haarlem: in de raadszaal van het Stadhuis. Hiermee is uitvoering gegeven aan een indringende oproep van het CDA Haarlem.

Artikel 1 van de Grondwet is het fundament waarop onze samenleving als rechtstaat is gebouwd. En nu is deze mooie tekst dus ook te lezen in de raadszaal van het Stadhuis. Als een krachtig symbool van de rechtsstaat en de democratie.

Het is maar een plexiglas bordje. Met zwarte plakletters. Maar ze vormen wel artikel 1 van de grondwet. En die moet je koesteren“, vindt initiatiefnemer en raadsnestor Jur Visser (CDA). “Juist in deze tijd van het uitvergroten van verschillen tussen groepen mensen is artikel 1 een belangrijk gebod: ieder mens is voor de overheid gelijkwaardig. Het zegt dus dat niemand gediscrimineerd mag worden. En dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Kijk maar wat er allemaal gebeurt in de wereld.” Daarom vindt Visser dat artikel 1 gekoesterd moet worden. “En soms expliciet aan de orde moet worden gesteld. Want hoe simpel het ook lijkt, het kwam door een moeizaam en langdurig proces tot stand. Een verworven goed, maar het kan ook stuk.

- Advertentie -