Integrale controle project Lelie

Schoterweg Schoon en Veilig

0

Als onderdeel van project Lelie heeft op woensdag 20 juni in Haarlem-Noord een integrale controle plaatsgevonden. In het gebied op en rondom de Schoterweg en de Kennemerstraat controleerden politie, Belastingdienst en gemeente diverse voertuigen en woningen.

De integrale controle maakt deel uit van een reeks acties, waarin gemeente Haarlem, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst intensief samenwerken om de veiligheid, leefbaarheid en een eerlijk ondernemersklimaat op en rondom de Schoterweg te verbeteren. De acties worden gecoördineerd vanuit het Regionaal Informatie – en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Holland.

Woonfraude
Door de gemeente Haarlem werden panden onderzocht op woonfraude, illegale bewoning en (onder)verhuur. Doel van de controle is om misstanden in de verhuur tegen te gaan. Daarnaast werd gecontroleerd of woningen voldeden aan de wettelijk gestelde brandveilig- en bouwbesluiteisen. In veel gevallen werden de bewoners niet thuis aangetroffen. De woningen die wel gecontroleerd konden worden zijn conform de BRP. Tevens zijn hier geen misstanden bij uitkeringen of bouw- en brandveiligheidseisen aangetroffen. Om conclusies te kunnen trekken over de huidige stand van zaken zijn vervolgcontroles noodzakelijk.

Verkeerscontrole
Door de Belastingdienst werden passerende voertuigen gecontroleerd met een ANPR (automatische nummerplaatherkenning). Met dit systeem kan onder andere worden gecontroleerd of voor het voertuig of door de eigenaar belasting is betaald. Voor de politie lag de nadruk vooral op het zichtbaar aanwezig zijn in de wijk en het in gesprek raken met buurtbewoners. Hiervoor werden verkeersdeelnemers op de Schoterweg aan de kant gezet voor een controle. Er werden overigens nauwelijks overtredingen geconstateerd.

De komende tijd volgen nog enkele controles, daarna wordt project Lelie geëvalueerd. Op basis van de uitkomst van de evaluatie wordt bekeken hoe de inzet op veiligheid, leefbaarheid en ondernemersklimaat in Haarlem-Noord wordt gecontinueerd met specifieke aandacht voor de revitalisering van het gebied.