Gemeente Haarlem: Inkomensnorm minima per 1 januari 2019 omhoog

0

Met ingang van 1 januari 2019 verhoogt gemeente Haarlem de inkomensgrens van het minimabeleid van 115% naar 120% van de bijstandsnorm. Met de verhoging van de inkomensgrens zijn de bestaande minimaregelingen (regelingen bij een laag inkomen) toegankelijk voor een grotere groep Haarlemmers.

Het betekent dat ook pensioengerechtigden met een klein pensioen en kinderen kunnen profiteren van de regelingen. Ouders met schoolgaande kinderen kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen voor een tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles, of een tegemoetkoming schoolkosten. Bekijk hier alle regelingen.

In het coalitieakkoord 2018-2022 Duurzaam doen, was de verhoging van de inkomensgrens al aangekondigd. Niet alleen mensen in de bijstand maar ook mensen met werk en een laag inkomen kunnen gebruik maken van regelingen. In Haarlem willen we dat iedereen kan meedoen.

Haarlemmers met een laag inkomen die voldoen aan de inkomensnorm van 120% van de bijstandsnorm kunnen de HaarlemPas aanvragen. De HaarlemPas biedt verschillende kortingen en maakt het makkelijker de regelingen aan te vragen. U kunt hier de HaarlemPas aanvragen.