Bijzondere verhalen over het groen bij Bennebroek

Lezing in Huis Leyduin

0

Benieuwd naar de bijzondere verhalen over het groen bij Bennebroek en waarom er een pauw op de torenspits van het kerkje naast het Bennebroekbos staat? Tijdens deze lezing op zondag 7 juli om 10:00 uur in Huis Leyduin hoor je er alles over.

Het Bennebroekbos is een restant van de buitenplaats Huis te Bennebroek. Hier hebben rijke kooplieden en ambachtsheren hun stempel op het landschap gedrukt. Sierlijke waterpartijen en lanen zijn nog steeds goed zichtbaar. Ook veel kleinere elementen uit de toenmalige ontwerpen zijn nog steeds duidelijk zichtbaar. Is het u bijvoorbeeld wel eens opgevallen dat op het naastgelegen kerkje een pauw op de torenspits staat in plaats van een haan. Dat Adriaan Pauw hier lang de ambachtsheer is geweest kan haast geen toeval zijn.

Hij was de grondlegger van het Huis te Bennebroek en het Bennebroekbos. De laatste ambachtsvrouw was ‘freule’ Willink die overleed in 1950. Met haar overlijden is er een einde gekomen aan de ambachtsheerlijkheid van Bennebroek. De jaren daarna zijn successievelijk de meeste objecten behorende bij de buitenplaats afgebroken zoals het huis, de oranjerie, het jagershuis en de belvedère. Alleen het bijbehorende bospark met de sierlijke vijvers zijn nog redelijk in de oorspronkelijke staat en wordt nu beheerd door Landschap Noord-Holland.

De presentatie bestaat uit de volgende onderwerpen: Het ontstaan van de Ambachtsheerlijkheid Bennebroek, de geschiedenis van het Huis te Bennebroek en zijn bewoners, en het Bennebroekbos, ontwikkelingen, inrichting en toegepaste landschapsarchitectuur.

Info
Wanneer: Zondag 7 juli 2019 van 10:00 – 11:30 uur
Parkeren: Parkeerterrein buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, 2114 BJ Vogelenzang
Reserveren: www.gaatumee.nl