Geef energie van bewoners de ruimte, want zij maken het verschil

0

De lokale politiek heeft onvoldoende oog voor de initiërende, aanjagende én scheppende kracht van bewoners die zich betrekken op hun leefomgeving. Dat moet veranderen, vinden wij: bewoners die zich actief en vol overgave inzetten voor een buurtgerichte, inclusieve, ruimtebesparende en tegelijkertijd duurzame vorm van deelmobiliteit in Haarlem. Daarom organiseren we ons in de vereniging i.o. Ons Buurtschap Haarlem.

Juist in het licht van de Corona-crisis wordt stadsproblematiek rondom mobiliteit en ruimte alleen maar complexer: parkeerdruk, sociale verbinding, leefbaarheid en luchtkwaliteit wordt een opgave die de gemeente niet aan kan zonder bewoners. Op het gebied van mobiliteit laten wij als bewoners al een tijd zien, welke rol wij hierin willen nemen. Samen met overheid en markt tonen wij dat we voor de stad een effectief, inclusief en betaalbaar autodeelsysteem kunnen neerzetten.

Als bewoners zijn we het gaan doén. Met minimale middelen en inzet van veel (onbetaalde) tijd hebben we vorig jaar een pilotproject ondernomen waarin we met autodelen in warme kring 41 auto’s uit het straatbeeld hebben opgeruimd. Er is daarbij een groep Haarlemmers opgestaan die anders wil omgaan met mobiliteit en ruimte. Die een ander, constructief geluid brengt in stadsgesprekken over nieuwbouw, openbare ruimte en participatie. Autodelen in warme kring is daarmee een middel dat het verschil maakt, en waarmee we betrokkenheid bij de leefomgeving en elkaar weten te katalyseren.

Dit zijn zaken die een commerciële autodeelaanbieder niet zal realiseren; en dat kun je ook niet vragen of verwachten in een context van marktwerking. Evenmin mag je van een marktpartij vragen om mobiliteit te garanderen. En dat bleek wel een voorwaarde om bewoners het vertrouwen te geven dat zij met het wegdoen van de eigen auto toch hun mobiele vrijheid behielden, – en tegen lagere kosten.

De enorme waarde van het pilotproject is dat we als bewoners zelf hebben laten zien dat we dit willen en zouden kunnen met een overheidspartij én de markt! In die samenwerking kunnen we effectieve, betaalbare, inclusieve elektrische deelmobiliteit in heel de stad beschikbaar maken. Veel gebruikers die dat willen, participeren daarbij zelf in het onderhouden van het wagenpark en in andere operationele taken. Naast de realisatie van ruimte in de straten, sociale verbinding, parkeerdrukverlaging en luchtkwaliteitsverbetering, zullen opbrengsten van duurzame deelmobiliteit terugvloeien in de leefomgeving, door die te investeren in buurtverbeteringsprojecten.

De meervoudige maatschappelijke waarde die de samenwerking tussen burgers, overheid en markt hier zou opleveren, zijn megakansen voor de stad! Onze oproep aan de gemeente is dan ook: Maak werk van de co-creatie met bewoners als het gaat om betrokkenheid bij en visie op duurzame (deel)mobiliteit en hun eigen leefomgeving!

Namens 135 deelnemers in de twee pilotwijken en 65 ambassadeurs in andere wijken in Haarlem:

Anna Richt, Andreas, Arjan, Eric, Erik, Jobert, Lunette, Maarten, Reza, Richard

Zie ook: haarlem.onsbuurtschap.nl.

Advertentie