Van 2 naar 3 OV-knooppunten in Haarlem

0

Haarlem groeit en dat geldt ook voor het verkeer in onze stad. In 2040 hebben we meer verkeer dan nu, ondanks de gevolgen van corona. Hoe blijft Haarlem bereikbaar? De provincie en de gemeente maken plannen om het openbaar vervoer te verbeteren en uit te breiden.

Haarlem krijgt er de komende jaren 10.000 nieuwe woningen bij. De drukte neemt dus toe: meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. Daarom heeft onze stad OV-knooppunten nodig die deze groei kunnen opvangen. Zodat mensen prettig en snel van deur tot deur kunnen reizen.

Samen met inwoners, bedrijven en belangengroepen maken de provincie en gemeente hier plannen voor. De gekozen oplossing is om twee bestaande OV-knooppunten beter in te richten: het station Haarlem en station Spaarnwoude. Daarnaast komt er een nieuw knooppunt buiten het centrum: Haarlem Nieuw-Zuid.

Stationsgebied
Het stationsgebied moet een levendige plek zijn voor iedereen. Een plek waar openbaar vervoer, werken, wonen en verblijven samenkomen. Voor het station is daarom een toekomstvisie opgesteld. Daarin staat bijvoorbeeld dat voetgangers en fietsers in dit gebied voorrang krijgen. Ook moeten mensen makkelijk kunnen overstappen van de bus op de trein. De bolwerken worden met de binnenstad verbonden. Het Beresteyn complex wordt aangepakt, zo krijgt het gebied een kwaliteitsimpuls en wordt het aantrekkelijker voor werken en wonen. In de plannen wordt rekening gehouden met klimaatverandering.

Haarlem Spaarnwoude
Bij station Spaarnwoude is het gebied Haarlem Oostpoort aangewezen als ‘ontwikkelzone’. Een plek waar nieuwe woningen, bedrijfsruimtes en voorzieningen komen. Zo worden er 1.100 nieuwe woningen gebouwd en krijgen bedrijven de kans zich te vestigen op 40.000 m2 aan grond.

Daarnaast wordt het station opnieuw ingericht. Het is de bedoeling dat het voor dagjesmensen makkelijker herkenbaar is als startpunt van hun activiteiten in recreatiegebied Veerplas, bijvoorbeeld voor een wandeling. Ten slotte worden overstapmogelijkheden op andere vervoermiddelen uitgebreid, zodat je hier makkelijker kunt overstappen van de auto op de trein.

Haarlem Nieuw-Zuid
Het busstation bij station Haarlem is te klein om het groeiende aantal reizigers op te vangen. Daarom wordt onderzoek gedaan een nieuw knooppunt buiten het centrum. Dat kan tussen de Buitenrustbruggen en de kruising Schipholweg / Europaweg. Ook hiervoor geldt dat openbaar vervoer, wonen, werken en nieuwe voorzieningen (zoals winkels) bij elkaar komen.

Ook wordt onderzocht hoe busroutes efficiënter kunnen. Tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam-Zuid zijn nu al zeer snelle busverbindingen (ook wel Hoogwaardig Openbaar Vervoer of HOV genoemd). Er wordt onderzocht hoe groot de groei is van het aantal reizigers en hoe die groei het beste opgevangen kan worden. Dat kan bijvoorbeeld ook met een ander vervoersmiddel, zoals een tram of lightrail.

OV-knooppunten
Stations zijn voor veel mensen een belangrijke schakel in hun reis naar het werk, naar voorzieningen of op een dagje weg. Door OV-knooppunten zo goed mogelijk in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen beter te bereiken en verminderen we de CO2-uitstoot.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina OV-knooppunten van de provincie.

- Advertentie -