De minister van BZK heeft vandaag bekend gemaakt dat Haarlem € 6,5 miljoen krijgt uit de ‘Regeling Woningbouwimpuls’ voor Haarlem Oostpoort. In het gebied rond station Spaarnwoude komen circa 1.000 woningen, kantoren en een hotel.

Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling): ”Dit is opnieuw een enorme impuls voor Haarlem! Na eerdere bijdragen aan de projecten Europaweg en Zuidwest, heeft Haarlem nu ook de voor ontwikkelzone Oostpoort de aangevraagde subsidie toegekend gekregen. Hiermee komt geld beschikbaar voor de eerste ontwikkeling van een nieuw stuk stad aan de oostkant van Haarlem. Van deze woningen is straks 40% sociale huur en 40% middelduur.

Vier rondes
In totaal trekt het kabinet 1 miljard euro uit om het woningtekort in Nederland terug te dringen. Het geld wordt in vier rondes (tranches) beschikbaar gesteld. Haarlem Oostpoort is één van de tien projecten die is uitgekozen in de derde tranche van de Woningbouwimpuls. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor de impulsregeling is cofinanciering. De 6,5 miljoen is een verdubbeling van het geld dat Haarlem zelf ook al beschikbaar heeft gesteld, vastgesteld door de raad bij voortgangsrapportage 2020.

Alliantie Haarlem Oostpoort
Met dit geld kan in Oostpoort versneld woningbouw worden gerealiseerd. Een wens die ook wordt gedeeld door de brede alliantie van partijen waarin Haarlem, onder andere met de provincie en de Metropoolregio Amsterdam, ook met Bouwend Haarlem, de woningcorporaties, wijkraden, ProRail en NS samenwerkt. Eind 2019 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie vastgesteld die samen met de alliantie tot stand is gekomen. Naast woningen voorziet de visie ook in voorzieningen, werkgelegenheid en een mobiliteitsknooppunt. Binnen drie jaar gaat de bouw van start van de eerste 100 woningen. De ontwikkeling van Oostpoort neemt ongeveer tien jaar in beslag tot 2034 en vormt het startpunt van een grootschalige transformatie van de oostelijke flank tussen Oostpoort en het centrum van de stad.

Haarlem Oostpoort: entree naar de stad
Ontwikkelzone Oostpoort is het gebied rondom station Spaarnwoude. De gemeente wil dit grotendeels nog onbebouwde gebied transformeren naar een aantrekkelijk woon-werkgebied, een mobiliteitsknooppunt én een nieuwe stadsentree. Het plan omvat de bouw van circa 1.000 woningen, een hotel en voorzieningen. De € 6,5 miljoen is onder meer nodig voor een fietsverbinding, een voetgangersoversteek over het spoor en de N200 en het verleggen van het viaduct om ruimte te maken voor woningbouw.

Regionaal beleid
Haarlem is onderdeel van de MRA. Voor deze regio is een woondeal gesloten. Het op grote schaal toevoegen van woningen kan niet zonder investeringen. Met acht andere gemeenten werkt Haarlem aan een betere verdeling en bereikbaarheid van wonen/werken in het traject ‘Bereikbare Steden’ (rijks- en regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid). Oostpoort is één van de drie OV-knooppunten van Bereikbare Steden.

 

 

- Advertentie -