In de laatste week van januari 2022 voerden de gemeente Haarlem, Omgevingsdienst IJmond en de politie een integrale controle uit bij een aanbieder van opslagruimten in Haarlem. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.

De gezamenlijke preventieve controle had als doel om criminele activiteiten en andere misstanden te ontdekken en te beëindigen. Ook hopen de samenwerkende partijen op deze manier het bewustzijn bij verhuurders te vergroten, zodat zij verdachte signalen eerder opmerken en melden. Voor de controle in Haarlem verleende de verhuurder, lid van de NSSA (Nederlandse Mini-Opslag Vereniging), alle medewerking.

Samen tegen ondermijning
Overheidspartners werken samen tegen ondermijnende criminaliteit. Bij ondermijnende criminaliteit vervagen de grenzen tussen de onder- en bovenwereld. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen onroerend goed. Hiervoor hebben ze medewerking nodig van de bovenwereld, zoals makelaars, notarissen en verhuurbedrijven. De komende tijd zullen in Haarlem vaker integrale controles worden uitgevoerd.

Meld uw vermoedens
Heeft u een vermoeden van criminele activiteiten? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

 

 

 

- Advertentie -