VanHier gaat ondersteuning en welzijnsactiviteiten bieden in Haarlemse wijken

0

VanHier krijgt de opdracht om vanaf 1 januari 2023 voor 8 jaar ondersteuning en welzijnsactiviteiten te bieden aan Haarlemmers. VanHier is een samenwerkingsverband van verschillende partijen die samen Gewoon in de Wijk gaan uitvoeren. Gewoon in de Wijk omvat de wijkteams, het welzijnswerk waaronder de wijkcentra, dagbesteding- en ontmoetingsactiviteiten, het jeugd- en jongerenwerk en ondersteuning die inwoners thuis ontvangen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

VanHier deed haar aanbod in een aanbestedingsprocedure die de gemeente in maart vorig jaar startte. Het samenwerkingsverband bestaat uit DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens en Stichting Ontmoeting en diverse onderaannemers.

De gemeente heeft gezocht naar kwaliteit en naar een samenwerkingsverband dat gezamenlijk de hele opdracht kan uitvoeren. Wethouder Meijs (Zorg, Welzijn en Volksgezondheid): “Met dit samenwerkingsverband gaan we ondersteuning en welzijn in Haarlem verder vormgeven. Met minder regels en administratieve lasten. En met meer mogelijkheden om samen met de inwoner te kijken wat hij of zij nodig heeft om zich prettig te voelen, zichzelf te kunnen redden en mee te kunnen doen in de eigen leefomgeving.

Wat verandert er?
Gewoon in de Wijk bouwt voort op wat in Haarlem sinds de start van de Sociaal Wijkteams in 2013 is opgebouwd aan ervaringen en expertise. Met de aanbesteding wil de gemeente het inwoners makkelijker maken om in de wijk de juiste ondersteuning te vinden. Ook komt er meer ruimte voor eigen initiatieven en ideeën van inwoners die iets voor een ander willen doen. Meijs: “Zo werken we samen aan het vergroten van het welzijn van Haarlemmers en versterken we de kracht van de wijk.

Vervolg
Voor inwoners die gebruikmaken van het huidige aanbod zoals vrijwilligerswerk, dagbesteding of ambulante begeleiding, zorgt de gemeente dat er ook in de nieuwe situatie passende ondersteuning of activiteiten zijn. Zodra meer bekend is, worden inwoners op de hoogte gesteld door de organisaties waarbij zij nu bekend zijn.

De gemeente en het samenwerkingsverband nemen ruim de tijd voor de overgang om continuïteit van de ondersteuning en behoud van kwaliteit te garanderen.

De gemeente Haarlem heeft de opdracht nu nog voorlopig gegund aan VanHier. Na een bezwaartermijn is de gunning van de opdracht eind mei definitief.

Voor meer informatie kijk op: Gewoon in de wijk – Gemeente Haarlem.

- Advertentie -

Geef een reactie