Natuurbeheerders geven cursus onderhoud landgoedbossen

0

Waarom zaag je de ene boom om en laat je de andere staan? Welke dieren en planten horen thuis in landgoedbossen en hoe kan je ze helpen? Welke keuzes maken natuurbeheerders en wat kan je als vrijwilliger zelf doen? Belangstellenden vinden een antwoord op deze vragen in de basiscursus ‘ecologie voor landgoederen’ in Zuid-Kennemerland. Deze cursus wordt georganiseerd door diverse natuurbeheerders samen.

Mensen die interesse hebben in natuurbeheer en daar eventueel zelf aan mee willen doen, krijgen met deze cursus inzicht in de keuzes die gemaakt worden op het gebied van natuurbeheer. De basiscursus vraagt geen voorkennis en is toegankelijk voor iedereen.

Cursisten krijgen inzicht in basale zaken zoals kringlopen, landschapstypen, de basisvoorwaarden voor flora en fauna en de rol van natuurbeheerders. Deelnemers zullen de keuzes die de natuurbeheerder maakt, na de cursus herkennen in het veld. De cursus wordt deels buiten gegeven. Op de cursuslocaties van Elswout en Leyduin worden de verschillende aspecten en processen getoond, en ook hoe een beheerder die processen doelgericht kan beïnvloeden.

De cursus bestaat uit twee dagdelen. Op 10 juni, van 13.00 tot 17.00 uur in het Koetshuis van Buitenplaats Leyduin te Vogelenzang en op 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur in het Koetshuis Elswout te Overveen. De kosten zijn € 15 per persoon.

Aanmelden via www.degroeneacademie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tetje Falentijn t.falentijn@landschapnoordholland.nl.

Samenwerking
De cursus is onderdeel van het programma Betrekken bij Groen. De Provincie Noord-Holland wil graag dit vrijwilligerswerk in de natuur stimuleren. Daarom stelt de provincie tot en met 2016 jaarlijks ruim € 600.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terrein Beherende Organisaties (TBO). In deze TBO zijn verenigd: het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.