Zeven scholen krijgen subsidie voor een groen schoolplein

0

Zeven basisscholen (De Kring, De Wadden, De Talenten, de Vrije School Kennemerland, Rudolf Steinerschool, De Zuidwester en de Beatrixschool) krijgen subsidie om een groen schoolplein te maken.

In totaal deden twaalf scholen een beroep op de subsidie voor Duurzaamheid, Fiets en Groen. De basisscholen konden maximaal € 20.000,= aanvragen. In de plannen zijn natuurlijk spelen, educatie en biodiversiteit onderdeel van het ontwerp.

De ingediende plannen zijn divers. Enkele scholen startten het groener maken van hun schoolplein al op eigen kracht en met eigen middelen, waarbij zowel de buurt, ouders en leerlingen hebben meegedacht over wensen en mogelijkheden. Maar er zijn ook scholen die nog aan het begin staan van het vergroenen en de subsidie willen gebruiken om het ontwerptraject te starten.

Omdat er een plafond zit aan het subsidiebedrag kan de gemeente helaas niet alle aanvragen honoreren. Alle twaalf scholen die een aanvraag indienden zijn enthousiast, met ieder een eigen motivatie om het plein te willen vergroenen. Bijvoorbeeld “om de drukke Randweg buiten te sluiten en de kinderen een knusse speelomgeving te bieden”, of “om het natuurlijk leven binnen de schoolpoorten te halen, omdat de kinderen hier anders nauwelijks mee in aanraking komen”. Ook natuureducatie wordt vaak genoemd als reden om groene aanpassingen te doen aan het schoolplein.

Het is de bedoeling dat alle scholen die subsidie krijgen eind 2016 een groen schoolplein hebben gerealiseerd. De wethouders Onderwijs en Duurzaamheid zullen het project met veel enthousiasme volgen.