Inflected Objects #2 Circulation – Mise en Séance

0

Internationale groepstentoonstelling van gastcurator Melanie Bühler

In De Hallen Haarlem werd de afgelopen jaren de relatie tussen kunst, ‘het digitale’ en de wereld om ons heen onder de loep gelegd. In Inflected Objects #2 Circulation – Mise en Séance wordt dit onderwerp verder onderzocht. Deze tentoonstelling verbindt werk uit de collectie van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem met dat van vier hedendaagse kunstenaars: Martijn Hendriks, Katja Novitskova, Vanessa Safavi en Dan Walwin.

In het onderzoeks- en tentoonstellingsproject Inflected Objects staat de constatering centraal dat ‘het digitale’ inmiddels geen aparte categorie meer is, maar verweven is met ons hedendaagse leven. Die hybride alledaagse realiteit, waarin virtuele en materiële processen onontwarbaar met elkaar verbonden zijn, heeft een steeds sterkere invloed op het artistieke proces. Kunstenaars die werken met het internet, werken niet langer uitsluitend in de virtuele ruimte van ‘online’, maar keren terug naar het object en zijn fysieke verankering in de wereld van de dingen. Dingen die, volgens een aantal hedendaagse denkers, misschien wel op zichzelf bestaan, in plaats van altijd een relatie met ons mensen nodig hebben.

Pics or it didn’t happen: ervaringen worden tegenwoordig vastgelegd in miljoenen beelden die vervolgens door netwerken zoals sociale media verspreid worden om views, likes en comments te genereren. Kunst is onderdeel van deze aandachtseconomie waarin we gewend zijn geraakt om kunstwerken online te bekijken. Volgens de logica van het pics or it didn’t happen-adagium (als het niet op foto is vastgelegd, dan is het niet gebeurd) is de fotografische documentatie van een tentoonstelling inmiddels vaak belangrijker geworden dan de tentoonstelling zelf. Die documentatie kan immers internationaal circuleren voor onbepaalde tijd, de tentoonstelling vindt maar op een bepaald moment op een specifieke plek plaats.

De tentoonstelling Inflected Objects #2 Circulation – Mise en Séance focust echter op een ander soort kunstwerken, things that didn’t happen: objecten die verborgen zijn in de depots van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem. Ooit kregen ze een moment aandacht en zijn ze voor de database door de collectiemedewerker vastgelegd met een digitale camera, maar vooralsnog heeft dat weinig teweeggebracht en liggen ze rustig op een plank te wachten om tentoongesteld te worden. Ze bestaan in hun eigen afgescheiden temporaliteit: de tijd van het archief.

Mise en Séance verbindt collectiestukken van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem met werk van vier kunstenaars: Martijn Hendriks, Katja Novitskova, Vanessa Safavi en Dan Walwin. Hun artistieke praktijk is verweven met de logica van de hedendaagse beeldverspreiding. Voor de tentoonstelling zijn oud en nieuw werk hier in scène gezet zonder dat de context, geschiedenis of achtergrond van de objecten uit de collectie wordt beschreven. Wat telt is het hier en nu, de aanwezigheid van deze (kunst)objecten in de tentoonstellingsruimte.

Melanie Bühler (CH, woont en werkt in Amsterdam) werkte de afgelopen jaren als freelance curator en onderzoeker. Ze is onder andere samensteller van Lunch Bytes, een door het Goethe-Institut in Washington geïnitieerde reeks paneldiscussies en presentaties over de invloed van de alomtegenwoordigheid van digitale technologie op de hedendaagse kunst. Haar bloemlezing ‘No Internet, No Art. A Lunch Bytes Anthology’ is onlangs verschenen bij Onomatopee.

Info
16 januari t/m 16 mei 2016
De Hallen Haarlem
Grote Markt 16, Haarlem

De tentoonstelling Inflected Objects #2 Circulation – Mise en Séance is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds en het Goethe-Institut.