Extra’s voor Haarlemmers met een krappe beurs

0

Hulp bij een laag inkomen

In Haarlem telt iedereen mee! En iedereen moet mee kunnen doen. Dit is niet voor iedereen even gemakkelijk of vanzelfsprekend. Voor gezinnen, jongeren en chronisch zieken die van een minimuminkomen rond moeten komen, heeft de gemeente Haarlem een groot aantal regelingen. In de nieuwe brochure ‘Extra’s voor Haarlemmers met een krappe beurs’ zijn alle regelingen opgenomen in een ‘leeftijd lijn’.

Waarom zou je geld laten liggen? Onder dit mom hebben de gemeente en partners in de stad, die in contact staan met minima, elkaar afgelopen jaar regelmatig ontmoet met als doel elkaar zoveel mogelijk te informeren en kennis te delen. Door onbekendheid maakt niet iedereen gebruik van regelingen waar ze wel recht op hebben. De samenwerking met de partners in de stad heeft een aantal zichtbare resultaten opgeleverd:

  • de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een HaarlemPas zijn versoepeld. Dit heeft geleid tot een stijging van 4.240 gezinnen naar 5.686 gezinnen, een toename van 25%
  • in 2015 was er de nieuwe regeling ‘Tegemoetkoming bij ziekte en handicap’. Deze regeling is onder andere bij apotheken en grote huisartsenpraktijken onder de aandacht gebracht. Met als resultaat dat een groot aantal Haarlemmers een tegemoetkoming heeft aangevraagd voor de eigen bijdrage huishoudelijke ondersteuning en andere Wmo-voorzieningen, en/of een tegemoetkoming in het ‘wettelijk eigen risico van de zorgwetverzekering’.
  • het aantal kinderen dat gebruik maakt van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds is gestegen met twintig procent ten opzichte van 2014.
  • voor jongeren tot 18 jaar heeft de gemeente een tegemoetkoming voor de schoolkosten en huiswerkbegeleiding . Om deze regelingen beter onder de aandacht van ouders te brengen heeft de gemeente de Haarlemse scholen gevraagd mee te werken aan communicatie hierover.
  • de formulieren voor minima zijn versimpeld. Mooi resultaat hiervan is dat het niet langer noodzakelijk is om bij de aanvraag van ‘kwijtschelding gemeentelijke heffingen’ bewijsstukken te overleggen. Bij kwijtschelding mogen de gegevens nu ook gebruikt worden voor gemeentelijk minimabeleid, zoals het automatisch verstrekken van de HaarlemPas. Door middel van ondertekening van het formulier heeft de cliënt hier toestemming voor gegeven.

Jong geleerd
Een groter uitgavenpatroon kan leiden tot schulden. Jongeren geven bijvoorbeeld gemakkelijk meer geld uit dan ze hebben. Het preventieteam van de gemeente Haarlem gaf afgelopen week samen met een deurwaarder van Cocensus, in elf klassen van het Haarlemse Novacollege les in ‘omgaan met geld’. De lessen werden gegeven in het kader van de landelijke ‘Week van het geld’, een initiatief van het ministerie van Financiën, waarvan de gemeente Haarlem partner is. Ook was er afgelopen week in de Haarlemse bibliotheek voor alle Haarlemmers een bijeenkomst die aan de hand van de ‘leeftijd lijn’ laat zien waar je een beroep op kunt doen als je een krappe beurs hebt.

Alle regelingen zijn overzichtelijk opgenomen in de nieuwe brochure: Extra’s voor Haarlemmers met een krappe beurs zie www.haarlem.nl/haarlempas.

Advertentie
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in: (Geleverd door FeedBurner)