PvdA en GroenLinks: Help Haarlemmers hun weg te vinden in het sociaal domein

0

De Haarlemse fracties van PvdA en GroenLinks hebben een discussienota opgesteld met de titel ‘De Haarlemmer en het systeem’. De nota is een vervolg van een eerdere door de partijen ingediend initiatiefvoorstel dat streefde naar een onafhankelijk Signaleerpunt sociaal domein. De opgestelde discussienota legt drie vragen ter discussie voor aan de raad en het college.

De eerste suggestie is om Haarlemmers te helpen bij het vinden van hun weg in het systeem van de gemeente en haar partners. Gedacht wordt aan een vertrouwenspersoon voor het sociaal domein, zoals ook in andere gemeenten gerealiseerd. Martien Brander (PvdA) : ‘We vinden het belangrijk dat Haarlemmers hun weg in de ondersteuning goed kunnen vinden en dat er iemand voor ze klaarstaat wanneer dat niet lukt of wanneer er problemen zijn. Ook de participatieraad heeft voor dit probleem aandacht gevraagd.’

De nota vraagt ook aan het college om te onderzoeken hoe we beter kunnen leren van maatwerk oplossingen die worden bedacht voor knelpunten in de regelgeving. Ziggy Klazes (GroenLinks): ‘We vragen van de organisatie om te komen met maatwerkoplossingen, om af te durven wijken van de gebaande bureaucratische paden. Als dat lukt wil je dat graag meenemen in het volgende moment dat zich een vergelijkbaar probleem voordoet. Dat ‘leren’ moet beter geborgd worden’ .

Ook stelt de nota voor om te onderzoeken of Haarlem zich kan aansluiten bij de organisatie van de gemeentelijke ombudsman van Amsterdam.

De discussienota zal op 14 april worden besproken in de commissie Samenleving.