Statenbolwerk in Haarlem wordt nog groener

0

Het Statenbolwerk in Haarlem wordt het komende jaar nog groener. Het Bolwerk, dat in de 17e eeuw is ontstaan als onderdeel van de vestingwerken van Haarlem, krijgt nieuwe bomen en heesters en de gazons worden hersteld.

In samenwerking met Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten voert Spaarnelanden de werkzaamheden uit, in opdracht van de gemeente Haarlem. Om de duurzame groei van bomen en planten in het Statenbolwerk te stimuleren is er onderhoud en herstel nodig.

Bomen en planten met een slechte conditie worden weggehaald om plaats te maken voor meer groen. Het gaat om 19 bomen die in 2016 worden vervangen. Deze bomen passen niet meer in het landschap van het Statenbolwerk, omdat ze ziek zijn, in zeer slechte staat verkeren en aan het einde van hun levensduur zijn. Spaarnelanden plaatst hiervoor 23 nieuwe bomen terug in het plantseizoen 2016-2017.

In 2017 verwijdert Spaarnelanden 300 m2 heesters en plant hiervoor 800 m2 heesters terug. Ook herstelt Spaarnelanden in het nieuwe jaar ruim 700 m2 gazon.

Monumentaal karakter
Het herstel en onderhoud is onderdeel van het Beheerplan Stadspark Bolwerken en Kenaupark Haarlem 2008-2018 van de gemeente Haarlem. Het wordt uitgevoerd in overleg met de Beheercommissie Bolwerken, de Bomenwacht, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid en omliggende wijkraden.

De Bolwerken en het Kenaupark zijn ontworpen in de landschapsstijl door Leonard Springer en Jan David Zocher. In het onderhoud en beheer wordt rekening gehouden met deze landshapsstijl, samen met de cultuurhistorische waarde en het monumentale karakter van het gebied.