Schrikdraad moet grutto terugbrengen in de Oud-Spaarndammerpolder

0

In de Oud-Spaarndammerpolder, het gebied dat ligt tussen Haarlem-Noord en Spaarndam, komt schrikdraad om vossen te weren. Het is één van de maatregelen om de grutto en andere weidevogels weer terug te laten keren in het gebied.

De laatste jaren is de stand van weidevogels in de Oud-Spaarndammerpolder (onderdeel van de Heksloot) sterk afgenomen. Oorzaken zijn hoogstwaarschijnlijk de komst van de vos, intensiever gebruik van het grasland en het hoger worden van de bomen. Omdat ook in de bebouwde kom vossen voorkomen die ongrijpbaar zijn voor de leden van de plaatselijke wildbeheereenheid (WBE), wordt in het westelijk deel van de Oud-Spaarndammerpolder tijdens de broedtijd schrikdraad geplaatst.

Andere maatregelen zijn: regelmatig snoeien van de bomen in de omgeving, geen werkzaamheden in de broedtijd, voldoende kruidenrijk grasland en pas maaien als de kuikens kunnen vliegen. De verwachting is dat, naast de grutto, ook de kievit, scholekster, tureluur, graspieper en slobeend van de maatregelen profiteren.

Spaarnelanden is, in opdracht van de gemeente Haarlem, initiatiefnemer van dit maatregelenpakket en voert het uit in samenwerking met Landschap Noord-Holland, Recreatieschap Spaarnwoude, de veehouders, de Vereniging Behoud Hekslootpolder, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de weidevogelvrijwilligers.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)