Vooruitgang in Bloemendaal, maar het moet beter

0

Vacature burgemeester wordt opengesteld

De gemeente Bloemendaal boekt vooruitgang met de verbetering van haar politieke en bestuurlijke cultuur, maar het moet beter. Dit constateert de commissaris van de Koning in Noord-Holland, J.W. (Johan) Remkes, na gesprekken met de waarnemend burgemeester en de fractievoorzitters van Bloemendaal. De heer Remkes heeft besloten de vacature voor een door de Kroon benoemde burgemeester binnenkort open te stellen.

De huidige waarnemend burgemeester, mr. B.B. (Bernt) Schneiders heeft van de commissaris van de Koning bij zijn aantreden in oktober vorig jaar de opdracht mee gekregen om voort te bouwen op de analyse van de bestuurscultuur bij de gemeente, die was uitgevoerd door de vorige waarnemend burgemeester. Zowel de waarnemend burgemeester als de commissaris van de Koning constateren dat de gemeenteraad aan de slag is gegaan met de analyse en een traject is ingegaan om de bestuurscultuur en de onderlinge politieke en bestuurlijke verhoudingen te verbeteren. Er is vooruitgang geboekt, maar de verbeterslag is nog niet afgerond.

Omdat de procedure voor de benoeming van een burgemeester meerdere maanden in beslag neemt, zal een waarnemend burgemeester de periode overbruggen totdat een burgemeester door de Kroon is benoemd. De waarnemend burgemeester zal het proces naar de afronding van de ingezette verandering van de politieke en bestuurlijke cultuur voortzetten.