De Nieuw Amsterdam speelt Salaam Jeruzalem in de Toneelschuur

0

Ode aan het leven en werk van de grote Nederlandse dichter Jacob Israël de Haan in rebels muziektheater

Jacob Israël de Haan. Begenadigd schrijver en dichter. Rusteloos in zijn verlangen naar harmonie, tegelijkertijd een rebel in hart en nieren, oproerkraaier van het eerste uur. Een man van tegenstrijdigheden, ‘een hevig hater’ en ‘een minnaar mild’. Een gepassioneerd prediker van het vrije woord, die zich niet liet beteugelen, maar zijn mening openlijk verkondigde en zijn tijdgenoten aanspoorde over grenzen heen te kijken.

Maar lees de woorden van mijn liederen niet. Lees het onleesbare achter de woorden. Dat spanningsveld tussen tegenstellingen was telkens weer zijn strijdtoneel, niet voor één waarheid te vangen, zette hij de heersende moraal voortdurend op scherp. Zo werd hij verliefd op een Palestijn. Ook in deze openlijke verkondiging van zijn homoseksualiteit, schuilde dat dualisme. Hij voelde zich uitverkoren en verstoten, vervuld van trots en diepe schaamte. Op 30 juni 1924 wordt De Haan voorgoed de mond gesnoerd, als hij met drie pistoolschoten om het leven wordt gebracht. Hij is dan 42 jaar.

Salaam Jeruzalem is een bijzondere ode aan het leven en werk van een de grootste Nederlandse dichters. De biografie die onlangs verscheen over De Haan vormt samen met zijn prachtige gedichten de leidraad voor deze rebelse muziektheatervoorstelling.

Info
met Sabri Saad El Hamus, Nizar Rohana, Modar Salama, Ludo van der Winkel en Randy Fokke tekst &regie Gerardjan Rijnders

Salaam Jeruzalem van De Nieuw Amsterdam is te zien op wo 22 en do 23 februari. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur in de Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9, 2011 HH Haarlem. Kaarten (vanaf € 13,50 / € 15,50 / €17,50) zijn te koop bij de Toneelschuur, via www.toneelschuur.nl of 023 5173910.

Advertentie