GroenLinksers onderzoeken knelpunten in Schalkwijk

0

De in Schalkwijk woonachtige GroenLinks raadsleden Abid Azannay en Burhan Gün worden, net als vele mede wijkbewoners, dagelijks geconfronteerd met de slechte staat van onderhoud van de 50 jaar geleden aangelegde wegen en straten. Deze zijn verre van mooi egaal. Samen met de wijkraden Boerhaavewijk en Meerwijk, een gemeentelijke medewerker van Gebieds Ontwikkeling en Beheer en de ambtelijk gebiedsverbinder, is een Schouw georganiseerd op 8 maart, om knelpunten te bekijken.

Het profiel van de, een halve eeuw geleden, aangelegde straten vertonen een karrespoor met een bult in het midden. Onder die bult ligt het riool op fundering. Aan beide zijden van het riool klinkt de veengrond in en verzakt. Ook de trottoirs vertonen verzakkingen.

De schouwgroep maakt een tussenstop bij een bewoner van de Van Deventerstraat die al ruim 50 jaar in Schalkwijk woont. De bewoner van het koophuis laat zien dat hij in de loop der jaren zijn tuin ongeveer 40 cm heeft moeten ophogen en een opstap bij zijn voordeur moest aanbrengen. De bewoner diept uit zijn archief een plan op voor groot onderhoud in zijn buurt maar dat is jaren geleden stopgezet voordat ze aan zijn straat zouden beginnen, waarna alleen her en der wat noodreparaties zijn uitgevoerd. Op korte termijn staat groot onderhoud van zijn straat niet in de planning.

In Meerwijk wordt een gat in de weg aangewezen waar zand wegspoelt, mogelijk door een lek in de hemelwaterafvoer. De medewerker GOB geeft onmiddellijk per telefoon opdracht tot onderzoek naar de oorzaak en tot spoedreparatie.

De wijkraden hebben enige maanden geleden met gemeente en Spaarnelanden ook een uitgebreide schouw gedaan zodat er informatie is over knelpunten in het onderhoud van de openbare ruimte. Abid Azannay: “Iedereen wil uiteindelijk verloedering voorkomen en de aanpak van achterstallig onderhoud bevorderen.

Burhan Gün: ”De GroenLinks fractie zal onderling en ook met de wethouder bespreken hoe zij de aanpak van de Schalkwijkse knelpunten kan bevorderen.

Advertentie