Internationale school in Haarlem

0

Het college van B en W heeft besloten om, samen met de schoolbesturen Salomo en IRIS, met ingang van het nieuwe schooljaar, een internationale school in Haarlem te vestigen. In juni 2015 was door de gemeenteraad al een motie ingediend om de haalbaarheid van een internationale school in Haarlem te onderzoeken.

Wethouder Onderwijs Merijn Snoek: “Goed voor de economie en het onderwijsaanbod in de stad! Mooi dat het lukt om de wens van internationaal onderwijs, die al langer in de stad leeft, samen met deze schoolbesturen te kunnen realiseren”.

Een internationale school draagt bij aan de versterking van het vestigingsklimaat voor internationaal georiënteerde bedrijven en instellingen en dus de economie en werkgelegenheid. Haarlem en de regio winnen aan innovatiekracht door samenwerking en het benutten, behouden en aantrekken van (internationaal) talent. Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) worden over allerlei onderwerpen afspraken gemaakt. De spreiding en toegankelijkheid van het internationaal onderwijs in de regio is daar één van. Vanuit de MRA ontvangt de gemeente dan ook een bijdrage voor de vestiging van de internationale school. Ook het Ministerie van Economische Zaken vindt internationaal onderwijs van groot belang en heeft een bijdrage van € 500.000 toegezegd.

Het onderwijsaanbod in Haarlem is bijzonder uitgebreid. In dit palet past het onderwijs aan kinderen uit gezinnen die worden uitgezonden naar het buitenland, of die uit het buitenland komen. Een internationale school geeft bovendien een impuls aan de internationalisering van het reguliere onderwijs. De nieuwe school is een zogenoemde rijksbekostigde school. Dit betekent dat de ouderbijdragen minder zijn dan in het particulier onderwijs.

Voordat de school permanent kan worden gehuisvest deelt de internationale school de komende jaren het gebouw met het Eerste Christelijk Lyceum (ECL). De ISH heeft zijn ingang aan de Schreveliusstraat. De ECL leerlingen gebruiken de ingang aan de Leidsevaart.

Meer informatie over de Internationale School Haarlem is te vinden op
www.internationalschoolhaarlem.nl.