Prehistorische en middeleeuwse vondsten Haarlem-Noord

6

In opdracht van de Gemeente Haarlem wordt op de Eksterlaan in Haarlem-Noord groot onderhoud uitgevoerd. Deze grondverstorende werkzaamheden worden archeologisch begeleid. Het eerste deel van het tracé is deels gelijktijdig met en deels voorafgaand aan de graafwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij kwamen greppels uit de IJzertijd (800-15 v. Chr.), de Middeleeuwen (1050-1500) en de Nieuwe Tijd (1500- 1850) aan het licht. Daarnaast waren er grondlagen en kuilen met dierenbotten, waaronder het skelet van een rund.

Het tracé van de werkzaamheden geeft de mogelijkheid om slechts kleine oppervlaktes te onderzoeken, de resten uit het verleden die nu gevonden worden zijn daardoor kleine stukjes van menselijke activiteiten die hier sinds de IJzertijd hebben plaats gevonden. De greppels en kuilen die gevonden zijn uit de IJzertijd zijn in verband te brengen met landbouwactiviteiten uit die tijd. In de omgeving van de Eksterlaan en van Haarlem Noord en Velserbroek zijn al vele aanwijzingen gevonden van bewoning, akkers en weilanden van prehistorische boeren. In een van de kuilen zijn veel dierenbotten aangetroffen, waaronder het skelet van een rund.

Naast prehistorische resten zijn er ook middeleeuwse vondsten gedaan, zoals een houten tonput voor het putten van grondwater, gemaakt van een houten (wijn)vat. Uit de 16e en 17e eeuw kwamen er onder andere kuilen en een waterput, een leren schoenzool en musketkogels naar boven.

Het onderzoek zal worden voortgezet zodra de werkzaamheden worden hervat en het asfalt van het volgende deel van de Eksterlaan verwijderd is. De vondsten die tot nu toe gevonden zijn voegen nieuwe informatie toe aan het verhaal van Haarlem en de bewoningsgeschiedenis van Haarlem Noord in het bijzonder. Zodra het gehele tracé archeologisch is begeleid en onderzocht zal er een rapport verschijnen met alle resultaten van het onderzoek.

Delen
Vorig artikelBritish Festival: Pop Up weekend nieuwe stijl in Zandvoort
Volgend artikelweersverwachting voor 19 en 20 april 2017
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.

6 reacties

Comments are closed.