Nieuwe toplaag kunstgrasvelden voor drie voetbalverenigingen

0

Het college heeft besloten om de toplaag van kunstgrasvelden bij drie voetbalverenigingen in Haarlem te vervangen met rubbergranulaat. Het besluit over het type instrooimateriaal is niet eerder genomen omdat eerst de resultaten zijn afgewacht van een vergelijking naar alternatieven.

Deze vergelijking is gedaan vanwege de vele vragen over eventuele gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgras met ‘infill‘ rubbergranulaat. Het resultaat van de vergelijking, opgesteld door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), geeft volgens het college onvoldoende aanleiding om voor een alternatief te kiezen. Het college besluit daarom de kunstgrasvelden te blijven instrooien met rubbergranulaat.

Meerdere materialen onderzocht
Bij de vergelijking door de VSG is gekeken naar meerdere materialen, namelijk SBR-rubbergranulaat (huidig materiaal), TPE /EPDM (synthetische materialen), PE- infill en kurk en kurk/kokos. Deze alternatieven zijn bekeken op de relatie met gezondheid, duurzaamheid en milieu, sporttechnische eigenschappen, product technische aspecten en prijs. Hieruit blijken geen aantoonbare voordelen van deze alternatieven ten opzichte van rubbergranulaat. Een aantal alternatieven, zoals kurk, kent zelfs specifieke nadelen ten opzichte van rubbergranulaat. Ook blijkt dat met sommige alternatieven nog onvoldoende praktijk- en gebruikerservaringen zijn.

Gezondheidsaspecten
Ten aanzien van de gezondheidsaspecten volgt Haarlem de lijn van het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM komt na onderzoek tot de conclusie dat de kankerverwekkende PolycyclischeAromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) die in het rubbergranulaat besloten zitten, nauwelijks vrijkomen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijk effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar, aldus het RIVM. De KNVB, de GGD, GHOR en de VSG delen deze conclusie van het RIVM.

De gemeente heeft over dit besluit overleg gevoerd met de verenigingen. De verenigingen in Haarlem hebben zich niet negatief uitgesproken over het continueren van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden. De commissie Samenleving zal het onderwerp binnenkort bespreken.