Op weg naar een nieuw Stationsplein

0

De herontwikkeling van het Stationsplein gaat beginnen. Eind 2017 moet er een stedenbouwkundige visie zijn en volgens planning gaat eind 2019 de schop in de grond. Voor dit project heeft het college van B&W de startnotitie ‘Stationsplein en Beresteyn’ vastgesteld.

Beresteyn (de woningen, kantoren en de Beijneshal direct grenzend aan het Stationsplein) is in bezit van projectontwikkelaar Pinnacle. Deze ontwikkelaar trekt samen met de gemeente op en onderzoekt hoe de plannen rond hun vastgoed afgestemd kunnen worden op een optimale nieuwe inrichting van de openbare ruimte en het busstation. De startnotitie ‘Stationsplein en Beresteyn’ is de aanzet om te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling van het stationsgebied.

Wethouder Jeroen van Spijk: “Beresteyn is in de huidige staat geen visitekaartje voor de stad. Al langere tijd is er de wens dit stuk van Haarlem te herontwikkelen en daarbij ook de ambities die destijds zijn vastgesteld voor het stationsgebied te realiseren. We zijn blij dat de huidige eigenaar bereid is te kijken naar het gebied als geheel en niet alleen hun eigen bezit. Het gaat hier om één van de meest zichtbare entrees van Haarlem. Samen met de bewoners, de ontwikkelaar, de stadsbouwmeester, Provincie Noord-Holland, Connexxion en alle andere betrokkenen moeten we hier iets moois van kunnen maken.

Nieuwe bussen
Busmaatschappij Connexxion gaat de komende jaren meer, nieuwe, langere en duurzamere bussen inzetten. Zowel de provincie -opdrachtgever van Connexxionals de busmaatschappij zelf denken dat er voor de haltes van de nieuwe bussen een nieuwe inrichting van het Stationsplein moet komen. Dit is onderdeel van de herontwikkeling van Beresteyn.

Natuursteen beter dan verwacht
Vorig jaar deed het college het voorstel het natuursteen op het Stationsplein te vervangen voor beton. Onderzoek uit 2015 wees uit dat 7 procent van het natuursteen gerepareerd of vervangen moest worden. De verwachting was dat het natuursteen in rap tempo verder zou verslechteren. Omdat daardoor onderhoud hoge kosten met zich mee zou brengen, leek het beter om het natuursteen te vervangen door beton. Voordat deze keuze definitief genomen werd, verzocht de raad het college rekening te houden met de ontwikkeling van Beresteyn en de wensen van Connexxion en reizigersorganisatie Rover.

Nieuw onderzoek naar het natuursteen op het Stationsplein wijst bovendien uit dat de staat van de leistenen beter is dan verwacht. Goed onderhoud blijft noodzakelijk, maar is veel minder intensief en kostbaar dan twee jaar geleden voorspeld. Dat concludeert onderzoeksbureau Concreet in opdracht van de gemeente.

De groei van het regionale busvervoer dat vraagt om een nieuwe inrichting van het stationsplein en het feit dat het natuursteen er beter aan toe is dan verwacht, maakt dat de keuze om nu het natuursteen te vervangen voor beton achterhaald is. En zolang de definitieve plannen rond Beresteyn nog niet bekend zijn, stelt het college aan de gemeenteraad voor om het natuursteen te behouden en niet te vervangen door beton.