Van Kemenadeprijs voor Raad voor het openbaar bestuur

0

De prof. dr. J.A. van Kemenadeprijs wordt dit jaar toegekend aan de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland op voordracht van de jury besloten. De Van Kemenadeprijs wordt voor het laatst uitgereikt en heeft tot doel het stimuleren van het denken over het openbaar bestuur.

De Van Kemenadeprijs is voor het eerst uitgereikt in 2002 en is ingesteld als eerbetoon aan de heer Van Kemenade, die van 1992 tot 2002 commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland was. De prijs wordt iedere drie jaar toegekend aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het openbaar bestuur. Eerdere prijswinnaars waren J.A. van Kemenade, D.J. Elzinga, J. Cohen en H. Tjeenk Willink. Bij de instelling van de prijs is bepaald dat deze in 2018 wordt opgeheven.

De prijs is een bronzen wisselbeeld dat de winnaar in bruikleen heeft en een klein bronzen beeldje dat de winnaar mag houden.

De jury heeft besloten dit keer de prijs uit te reiken aan een organisatie. Dat gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Provinciehuis op woensdag 6 december 2017. Dan zal de jury haar juryrapport over de toekenning van de prijs aan de Rob toelichten.