Blijverslening voor langer zelfstandig thuis wonen

0

Per 1 november 2017 stelt de gemeente Haarlem budget beschikbaar voor de zogeheten ‘Blijverslening’. Dit is een regeling, die mensen, waaronder senioren, helpt zo lang en comfortabel mogelijk in de eigen woning te blijven wonen. Wie zijn woning aan wil passen om er langer zelfstandig te blijven wonen, kan gebruik maken van deze lening.

De Blijverslening is een van de instrumenten om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken en is een aanvulling op de Wmo-voorziening. Met de Blijverslening worden senioren in staat gesteld, voor zij beperkingen gaan ervaren in hun woning, hun woning aan te passen en levensloopbestendig te maken. Daarnaast kan de lening ingezet worden voor bewoners met een zorgvraag.

Wethouder Joyce Langenacker: “Mensen leven langer. De gemeente Haarlem wil graag bewoners ondersteunen om langer zelfstandig thuis te wonen. Daarvoor bieden we meerdere mogelijkheden. Via de WMO kunnen mensen hun woning aan laten passen tot een bedrag van maximaal tienduizend euro. Daarnaast is er nu de ‘Blijverslening’ voor mensen met een eigen koopwoning en voor huurders van particuliere huurwoningen. Zo zijn er verschillende voorzieningen waar mensen gebruik van kunnen maken om langer zelfstandig te kunnen wonen.

Voorwaarden lening
De ‘Blijverslening’ kan alleen gebruikt worden voor aanpassingen in de woning. De lening bestaat uit twee varianten: een consumptieve lening (tot maximaal € 10.000,-) of een hypothecaire lening (tot maximaal € 50.000,-). Het minimale bedrag voor beide leningen is € 2.500,-. Daarnaast dienen bewoners minimaal twee jaar in de woning te wonen. De lening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Meer informatie over de voorwaarden is te lezen via de website: www.haarlem.nl/blijverslening en bij de SVn: www.svn.nl.