Nieuw: Werkplaats Stop de Schulden

0

DOCK Haarlem start een nieuw initiatief om inwoners van Haarlem en Zandvoort te ondersteunen hun financiële problemen aan te pakken: de werkplaats ‘Stop de Schulden’.

Inwoners met (dreigende) schulden gaan aan de slag met het ordenen van hun financiële administratie en het maken van een budgetoverzicht. Ook zetten zij eventuele schulden op een rij en maken ze een plan van aanpak om uit de schulden te komen. Professionals en vrijwilligers begeleiden de deelnemers hierbij.

Geldzorgen
Ontslag en minder inkomen, in de schulden komen na een scheiding, niet meer in staat zijn om die lening met (te) hoge rente af te lossen of het moeten terugbetalen van foutief ontvangen toeslagen. Voor vele gezinnen is het een dagelijkse worsteling om rond te komen. Voortdurende geldzorgen geeft stress. Ze dreigen het overzicht kwijt te raken.

Stop de Schulden
In de werkplaats Stop de Schulden gaan mensen aan de slag om grip op hun geld te krijgen. Stap voor stap. Van het (weer) inzicht krijgen in de eigen inkomsten en uitgaven tot het voorkomen van nieuwe schulden. Door het ordenen van alle papieren en het maken en uitvoeren van een plan om uit de schulden te komen. Zo’n traject duurt soms weken. Deelnemers krijgen hierbij advies van de sociaal raadsman en maatschappelijk werker.

Start 9 november
Stop de Schulden start als pilotproject in Haarlem-Noord, in wijkcentrum De Horizon in de Ambonstraat 2. Ook inwoners uit andere wijken kunnen meedoen. Iedere donderdagochtend is de werkplaats open van 9.30 tot 12.00 uur.

Aanmelden en informatie
DOCK organiseert Stop de Schulden samen met Humanitas en Schuldhulpmaatje. Wie mee wil doen, moet zich vooraf aanmelden. Dat kan via mail: stopdeschuldenhaarlem@dock.nl of rechtstreeks bij Frank Smulders, sociaal raadsman: 023-543 06 48.

Advertentie