Geld voor goede ideeën van innovatieve groene vrijwilligers

0

Betrekken bij Groen Fonds

Er is dit jaar weer € 45.000 beschikbaar voor Noord-Hollandse groene vrijwilligersprojecten. Het geld van het fonds ‘Betrekken bij Groen’ is afkomstig van de provincie Noord-Holland en de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland verdelen het.

Van 15 februari tot 15 maart 2018 kunnen organisaties en vrijwilligers(groepen) een aanvraag indienen. Vooral projecten rond jongvolwassenen in het groen, verhoging van de biodiversiteit en de verbetering van de efficiency van het vrijwilligerswerk maken kans op een bijdrage.

Meer jongeren in de natuur
Ook dit jaar heeft het fonds speerpunten. Projecten die de natuur verbeteren en zorgen voor meer planten en dieren, maken vooral kans als dit gecombineerd wordt door nieuwe samenwerkingsvormen. Denk daarbij aan de samenwerking tussen een zorginstelling en een heemtuin. Ook projecten die jongvolwassenen (18-35 jaar) betrekken bij het groen maken meer kans op een bijdrage. De instroom van nieuwe vrijwilligers en verhoging van de efficiency of de flexibilisering van het vrijwilligerswerk verdienen extra aandacht en dus geld.

Jury
De jury bestaat uit medewerkers van de Terreinbeherende Organisaties in Noord-Holland. Deze voeren het programma ‘Betrekken bij Groen’ uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten, PWN, Recreatieschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Huismushofjes en kwetterbosjes
Vorig jaar werden diverse groepen in Noord-Holland blij gemaakt met een bijdrage. Enkele voorbeelden: In Overveen werd een paddenscherm met hulp en steun van 71 supporters aangelegd. Een ander voorbeeld is ’t Wij-landje’ in Purmerend waar een stuk niet benutte grond een vruchtbare moestuin werd. Het landje is ook interessant voor vogels, insecten en vlinders. De zeven vrijwilligers betrokken jongeren bij de realisatie. In Den Helder zijn huismushofjes en kwetterbosjes aangelegd waar bewoners kunnen genieten. In zorgcentrum Pennemes in Zaandam zijn dagactiviteiten georganiseerd. Buurtbewoners hebben bijvoorbeeld de daktuin bezocht. In het Vondelpark in Amsterdam was op 10 juni de Slootjesdag waar zo’n 1000 bezoekers aan mee deden. In Langedijk is er een basis gelegd voor de toekomst van de Oosterdel. Er zijn 9 deskundigen opgeleid om schoolklassen en volwassenen rond te leiden. Tevens zijn er schippers opgeleid voor de excursieboten.

Inschrijven
Wilt u meer informatie over het Betrekken bij Groen Fonds? Kijk op www.betrekkenbijgroen.nl voor alle informatie en een inschrijfformulier.