Kunstenbond en Platform BK organiseren Elfstedentocht

0

Oproep aan lokale politici: kunstenaars en de stad hebben elkaar nodig

Kunstenbond en Platform BK reizen elf steden af om het manifest “Geen stad zonder kunst” onder de aandacht te brengen bij lokale politici. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen pleiten we voor behoud en uitbreiding van betaalbare werkruimte voor kunstenaars. De Elfstedentocht startte vrijdag 2 februari – hoe kan het ook anders – in Friesland waar Vera Bergkamp (kamerlid D66) op de verkiezingsconferentie van Kunsten ’92 in Leeuwarden het manifest in ontvangst nam.

Oproep voor een duurzaam atelierbeleid
Kunstenbond en Platform BK zien in veel steden dezelfde tendens: atelierruimtes worden schaarser, duurder en onzekerder. Vercommercialisering van steden zorgt ervoor dat m2 prijzen stijgen en kunstenaars soms naar de randen van de stad of andere steden (moeten) trekken. Dat is niet duurzaam en schaadt uiteindelijk ook de stad. Wij willen lokale politici zoveel mogelijk concrete ideeën geven die ze straks in hun stad en collegeakkoord kunnen opnemen. Veel politieke partijen hebben gereageerd op onze oproep, het onderwerp leeft!

Manifest met concrete ideeën
Geen stad zonder kunst. Kunstenbond en Platform BK pleiten voor een duurzaam atelier- en broedplaatsenbeleid dat transparant is, gericht is op de lange termijn, en uitgaat van de kracht van kunstenaars. In het manifest staan concrete aanbevelingen: houd de huidige voorraad betaalbare ateliers in stand en breid uit. Laat kunstenaars het heft in eigen handen nemen, zorg voor voldoende betaalbare woonruimte, en stel je als gemeente op als eerlijke verhuurder, subsidieverstrekker en opdrachtgever. Lees hier het manifest.

Een rondje langs elf steden
Na de start in Leeuwarden komen we naar Den Haag op 7/2, Amsterdam op 12/2, Maastricht op 14/2, Rotterdam op 15/2, Utrecht en Haarlem op 19/2, Arnhem op 26/2, Nijmegen op 28/2, Eindhoven op 6/3, en Tilburg op 8/3.