Kwart ANWB-leden niet veilig op de fiets in Haarlem

0

Een kwart van de ANWB-leden in Haarlem voelt zich niet veilig op de fiets. Over de bereikbaarheid van Haarlem met de auto, zowel de stad uit als de stad in naar het centrum, is 36% van de leden (zeer) ontevreden. De Waarderpolder, Schipholweg/N205, Oudeweg en de Amsterdamsevaart worden als notoire knelpunten genoemd.

Dat blijkt uit grootschalig onderzoek onder ANWB-leden in 28 gemeenten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Op het gebied van recreatief groen scoort Haarlem op een aantal punten lager dan het gemiddelde van de 28 gemeenten.

In de overgang naar duurzame mobiliteit geeft 24% van de ANWB-leden in Haarlem aan binnen nu en vijf jaar de overstap naar elektrisch rijden te overwegen. In die afweging is volgens 57% het aantal mogelijkheden om een elektrische auto op te laden van grote betekenis. Deze bevindingen zijn in lijn met de Elektrisch Rijden Monitor die de ANWB eind 2017 heeft gepresenteerd.

Elektrisch rijden draagt bij aan schonere lucht en daar hechten leden van de ANWB grote waarde aan, ook in Haarlem. Van de leden heeft 72% er begrip voor als Haarlem een milieuzone zou instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd vindt 77% het belangrijk dat alle gemeenten dezelfde regeling hanteren.

De wens om te komen tot uniforme landelijke regels is ook opgenomen in het regeerakkoord. De ANWB gaat er daarom van uit dat gemeenten, die een milieuzone willen invoeren, zich zullen houden aan de landelijke regelgeving waaraan nu wordt gewerkt. Uit eerder onderzoek is verder gebleken dat onze leden het belangrijk vinden dat een milieuzone substantieel bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit, deel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen.

In totaal hebben 22.365 leden aan het onderzoek meegedaan, onder wie 756 ondervraagden uit Haarlem.

Voor meer informatie over het onderzoek zie
www.anwb.nl/gemeenteraadsverkiezingen2018.