Stadsgesprek in de Pletterij over versterking lokale journalistiek

0

Het tweede stadsgesprek over de versterking van de lokale journalistiek moet leiden tot twee concrete voorstellen over een stimuleringsfonds en een onafhankelijk lokaal onderzoeksbureau. Belangstellende Haarlemmers kunnen hier op 14 maart in de Pletterij hun bijdrage aan geven.

De vraag hoe de lokale journalistiek versterkt kan worden stond centraal in het stadsgesprek dat op 24 oktober 2017 georganiseerd werd door De Pletterij en de stichting Stadsgesprekken. Uit dit stadsgesprek zijn twee suggesties voor het versterken van de lokale onderzoeksjournalistiek gekomen:

  1. het oprichten van een onafhankelijke lokale onderzoekredactie
  2. het instellen van een stimuleringsfonds voor lokale onderzoekjournalistiek.

Het verslag van het eerste stadsgesprek over dit onderwerp is terug te lezen op www. stadsgesprekken.nl.

De zorgen die van diverse kanten worden geuit over het functioneren van de journalistiek op lokaal niveau zijn aanleiding voor het stadsgesprek. Wordt de lokale overheid nog wel voldoende gecontroleerd? Volgen de journalisten het reilen en zeilen van lokale instanties nog wel afdoende? De gemeenteraad van Leiden is van mening dat dit niet het geval is. De raad liet de Universiteit van Leiden onderzoek doen naar het instellen van een projectfonds voor de Leidse journalistiek. Is dat een goed idee? Moet de gemeente Haarlem ook een rol spelen in het versterken van de lokale journalistiek als waakhond van de democratie? En hoe zou dat er uit moeten zien? Daarover willen we graag met de inwoners van Haarlem verder in gesprek. We willen het echter niet bij praten alleen laten. Daarom wordt de uitkomsten van dit tweede stadsgesprek over dit onderwerp als burgeradvies aangeboden meegegeven aan de onderhandelaars voor het nieuw te vormen college na de verkiezingen van 21 maart.

Het programma is alsvolgt:
20.00 – 20.05 Welkom
20.05 – 20.40 Vier inleidingen met betrekking tot het onderwerp
20.40 – 21.15 Discussie in groepen over ofwel 1. een fonds voor onderzoeksjournalistiek ofwel 2. een onafhankelijk lokaal onderzoeksbureau
21.15 – 21.30 Pauze
21.30 – 21.50 Terugkoppeling uit de groep(en) over het fonds
21.50 – 22.10 Terugkoppeling uit de groep(en over het bureau
22.10 – 22.30 Afronding en conclusies

Het stadsgesprek vindt plaats in de Pletterij, Lange Herenvest 122 in Haarlem. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en eindigt om 22.30 uur. Het stadsgesprek is gratis en voor iedereen toegankelijk. We stellen het echter op prijs als je van te voren wilt aanmelden. Het maximaal aantal deelnemers is 40. Snel aanmelden op www.pletterij.nl is noodzakelijk wil je niet achter het net vissen.

- Advertentie -