17 Noord-Hollandse vrijwilligers initiatieven geholpen met geld

Betrekken bij Groen Fonds stimuleert

0

Maar liefst 17 projecten van groene vrijwilligersgroepen worden dit jaar blij gemaakt met een bijdrage uit het Betrekken bij Groen Fonds. In totaal verdeelt de provincie Noord-Holland € 45.000. Er waren 34 aanvragen. Uit de voorstellen blijkt de enorme creativiteit van de vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk stimuleren
De Provincie Noord-Holland stimuleert het vrijwilligerswerk in de natuur. Daarom stelt de provincie jaarlijks ruim € 600.000 beschikbaar voor het programma Betrekken bij Groen van de samenwerkende Terreinbeherende Organisaties, waarvan € 45.000 is bestemd voor het Betrekken bij Groen Fonds. Met dit geld worden allerlei partijen uitgedaagd om gezamenlijk projecten in de natuur te realiseren.

Selectiecommissie
De jury bestond uit Sjakel van Wesemael van PWN, Evert Middelbeek van het Amsterdamse Bos en Tetje Falentijn van Landschap Noord-Holland. Zij vertegenwoordigen de terreinbeheerders in Noord-Holland. Dit zijn het Amsterdamse Bos, Goois Natuurreservaat, IVN Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, Recreatie Noord-Holland, Recreatieschap West-Friesland, Staatsbosbeheer en Waternet.

Dertien van de 17 gehonoreerde projecten:

Noordkop en Westfriesland

 • In Hoorn worden jonge statushouders betrokken bij stadslandbouw.
 • In Eenigenburg gaan bewoners de planten van de Westfriese Omringdijk bij het dorp inventariseren.
 • In de Zijpe worden meer gezinnen betrokken bij herstel en onderhoud van de bijzondere houtwallen langs de Korte Ruigeweg.
 • Werkgroep de Groene Kern in Schoorl herstelt het complex Duinwijk op de rand van het dorp Groet en de Groeterpolder. Het gaat om het aanpassen en verbeteren van de duinrellen, het planten van bomen en struiken zodat er een samenhangend geheel ontstaat. Ook cursussen en het maken van een beheerplan horen bij het project.

Noord-Kennemerland

 • In Heerhugowaard organiseert Bewonersinitiatief Butterhuizen op 27 oktober 2018 het evenement Nacht van de Nacht. Daarmee proberen zij met diverse activiteiten de inwoners van Butterhuizen en omliggende wijken, op een leuke manier, het besef bij te brengen wat de gevolgen zijn van nachtelijke verlichting op dieren.
 • In de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum komt een evenement ‘Hoera voor de Hollandse appel’ met aandacht voor oude Noord-Hollandse fruitrassen.

Zuid-Kennemerland

 • Bij het Landje van Gruijters vlakbij Spaarndam vindt op 13 mei een Regionale Vogeldag plaats met de titel 100% Kluut. Drie natuurclubs organiseren dat samen vanuit Fort benoorden Spaardam.
 • In Bloemendaal worden op drie kansrijke plekken ijsvogelwanden aangelegd door de IJsvogelwerkgroep van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland.

Laag Holland

 • Voor de continuïteit van het samenwerkingsproject ‘t Wij-landje (de buurtmoestuin in Kwadijk) is de bouw van een schuurtje belangrijk. Daar wordt het gereedschap in opgeslagen.

Amsterdam

 • Betrekken bij Groen helpt bij de oprichting van een nieuwe werkgroep van de Natuurwerkgroep Flevopark die zich met de Joodse Begraafplaats bezig gaat houden.
 • De Stadstuinderij NoordOogst krijgt geld voor een stadslandbouw tuin in Amsterdam-Noord.
 • In Amsterdam-Zuidoost wordt De Riethoek vernieuwd door vrijwilligers van De Ruige Hof. Dit natuurgebied wordt zo beter toegankelijk.

Gooi

 • Vrijwilligersgroep Nardinclant en Goois Natuurreservaat organiseren een projectweek rond natuurtechnisch bosbeheer in het Spanderswoud.

Verder is er een initiatief voor een bijenvolgsysteem door de Stichting Beep. Hier wordt een klein deel van de totale kosten van het ontwikkelen van de app gefinancierd.