Bekendmaking beoogd wethouders GroenLinks Haarlem

0

De fractie van GroenLinks Haarlem draagt met trots Cora-Yfke Sikkema en Marie-Thérèse Meijs voor als de twee wethouders van GroenLinks in het nieuw te vormen College van B&W. De fractie ziet in hen twee vrouwen met verschillende kwaliteiten, beschikkend over politiek-bestuurlijke ervaring en een warm hart voor de stad.

De fractie is er van overtuigd dat beiden de GroenLinks-waarden groen, duurzaam sociaal, zullen vertalen in goed en rechtvaardig Haarlems beleid en zorg zullen dragen voor een daadkrachtige uitvoering van het coalitieprogramma.

Marie-Thérèse (60) is pedagoog en werkzaam als intern begeleider bij de Vrije school. Zij is voormalig directeur en adjunct directeur van twee basisscholen.

Tussen 2002 en 2006 was zij raadslid voor GroenLinks Haarlem. Marie-Thérèse Meijs: “Ik ga mijn ‘stinkende best’ doen om het ‘schip Haarlem’ op de goede koers te houden”.

Cora-Yfke (47) is ervaren; de afgelopen vier jaar was zij wethouder namens GroenLinks. Daarvoor was zij een bestuursperiode raadslid waarvan een deel als fractievoorzitter. Daarnaast was zij voorzitter van de Rekenkamercommissie. Sikkema was voor haar wethouderschap werkzaam bij het Nationaal Crisiscentrum.

Cora-Yfke Sikkema: “Ik verheug me op de komende vier jaar, zonder grote bezuinigingen en met investeringen in een duurzame stad”.

De GroenLinks-fractie acht beide kandidaten uitermate geschikt vanwege hun daadkracht, intelligentie en vermogen tot luisteren en analyseren, eigenschappen die zij zullen inzetten om het beste voor Haarlem te bereiken. Zij zullen dat doen in goede samenwerking met de andere wethouders en in overleg met gemeenteraad en uiteraard samen met de bewoners van de stad.