Jaarrekening 2017: gemeente Haarlem financieel gezond

2

Het economisch herstel is in 2017 ook in de financiën van de gemeente Haarlem terug te zien. De gemeente sloot het jaar af met een positief saldo van € 5,4 miljoen op een begroting van € 493 miljoen. Ook wist de gemeente de schuldpositie verder te verbeteren.

Gemeentelijke financiën op orde
In 2017 is de vaste schuld verder gedaald. In 2016 bedroeg deze nog € 486 miljoen; eind 2017 was dit € 475 miljoen. Ook de korte schuld is verder omlaag gebracht dan in de begroting was opgenomen. Dat is goed nieuws voor de totale schuld van de gemeente. De jaarrekening 2017 is ten opzichte van de Programmabegroting 2017-2021 afgesloten met een positief resultaat van € 5,4 miljoen.

Een kleine greep uit wat de gemeente Haarlem in 2017 heeft gedaan

Duurzaamheid en wonen
De financiën boden in 2017 ruimte voor ontwikkelingen in de stad. Dit heeft geleid tot fors meer nieuwbouwwoningen dan de afgelopen jaren. Haarlem heeft een convenant getekend om de woningbouw de komende jaren te versnellen. Bij de bouw van woningen is extra aandacht voor duurzame stedelijke vernieuwing. Nieuwe woningen worden aardgasvrij gebouwd.

Sport en onderwijs
Haarlem investeert in sport. Ook in 2017 zijn allerlei verschillende verbindende activiteiten georganiseerd. Buurtcoaches en sportverenigingen speelden in op de sport- en beweegbehoefte. De verklaring ‘Gelijke Behandeling in de Sport’ is door ruim 60 verenigingen getekend. Sporttalenten van onder andere judo, karate en turnen kunnen zich verder professioneel ontwikkelen dankzij de status ‘Haarlemse kernsport’ en de bijdrage van de gemeente die daarbij hoort.

In het onderwijs is in samenwerking met schoolbesturen de benodigde extra capaciteit voor onderwijshuisvesting geïnventariseerd. Dit is verwerkt in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2018–2022. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat er ook in de toekomst voldoende ruimte is voor goede scholing van de Haarlemse jeugd.

Zorg
In 2017 heeft de gemeente meer Haarlemmers met een minimuminkomen kunnen bereiken. Deze Haarlemmers ontvingen bijvoorbeeld kortingsregelingen of bijzondere bijstand om de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Met het programma ‘Ik doe mee’ helpt de gemeente inwoners te re-integreren. Jongeren met schuldenproblematiek die niet voor reguliere schulddienstverlening in aanmerking komen, kregen extra aandacht om financiële zelfredzaamheid te creëren.

Economische groei
Haarlem is steeds meer in trek bij toeristen. Het aantal bezoekers nam flink toe. Een positief effect op de groei van bezoekers is dat het gebruik van de winkel-, horeca- en cultuurvoorzieningen is toegenomen. Ook de groei van de particuliere verhuur Airbnb nam toe. Om de overlast van particuliere verhuur tegen te gaan, heeft de gemeente passende maatregelen genomen en is handhaving op naleving van die maatregelen gestart.

Samen gedaan
De jaarrekening 2017 is voor gemeente Haarlem het laatste financiële resultaat van het coalitieprogramma 2014 – 2018 ‘Samen Doen’. In deze periode heeft het college ook daadwerkelijk de samenwerking opgezocht. Zo hebben inwoners en bedrijven meegedacht aan de inrichting van de openbare ruimte. De samenwerking is opgezocht met inwoners, bedrijven en organisaties voor onder andere de Toekomstvisie 2040, waar gezamenlijk richting is gegeven aan wat voor stad Haarlem in 2040 wil zijn. Ook heeft in 2017 het parkeerreferendum plaatsgevonden en is na de uitkomst verder gegaan met het programma ‘Moderniseren Parkeren’.

2 REACTIES

  1. Als je niks uit geeft…
    Heb in Maart in melding gemaakt dat er op een aantal plekken in de straat de kinderkopjes weg zakken……heb er nog 2x achter aan gebeld en er is een spoed melding van gemaakt…..
    Ze weten waarschijnlijk nog niet in welk jaartal dat gaat gebeuren, want er is nog steeds niets aangedaan…..
    Tot er iemand struikelt, dan kunnen ze een flink schadevergoeding gaan betalen….

Comments are closed.