Crowdfundingsactie biedt Haarlemmers een eigen plek in de historie

Museum Haarlem geeft ruimte aan privé-geschiedenissen

0

Wie graag een zichtbare plaats in de Haarlemse geschiedenis wil veroveren, krijgt nu zijn kans! In Museum Haarlem komt binnenkort een digitale fotowand als onderdeel van de vaste tentoonstelling. Elke Haarlemmer kan daarop zijn of haar eigen geschiedenis zetten. Wie wil dat nu niet?

Museum Haarlem vernieuwt de vaste opstelling en roept daarbij de hulp van de inwoners van Haarlem en omgeving in. Om hen draait het immers in het museum en de digitale fotowand speelt daarin een belangrijke rol. Door een eigen plek op de wand te kopen kunnen Haarlemmers (delen uit) hun eigen leven of dat van een ander in de geschiedenis plaatsen. Een bijzondere kans om in de spotlights te treden.

Wat mag er op de wand?
Onderwerpen voor de digitale fotowand kunnen van alles zijn. Bijvoorbeeld de schooljaren, het werken in een Haarlems bedrijf, doen van bijzondere uitvindingen, organiseren van acties of meespelen bij sportclubs, ervaringen uit de oorlog, vriendschappen met bijzondere of bekende Haarlemmers, migranten als nieuwe Haarlemmers enzovoorts. Kortom, eigenlijk is er van alles mogelijk.

Koop een mooi plekje
Op de website www.haarlemschrijftgeschiedenis.nl staat precies hoe alles in zijn werk gaat. Voor 250 euro (voor personen) of 500 euro (voor bedrijven) word je in ieder geval een zichtbaar onderdeel van de geschiedenis. Maar je mag ook iemand nomineren voor een ‘gratis’ plek op de wand. De schenker krijgt, naast zijn vaste plek, een gedrukte versie van het verhaal en een professionele foto. Om de actie te ondersteunen gaan komende weken vrijwilligers van Museum Haarlem in historische kleding de straat op, om zo aandacht voor actie te vragen.

Expositie Allemaal Haarlemmers
Het geld dat Museum Haarlem ontvangt voor de fotowand, komt deels ten goede aan de expositie Allemaal Haarlemmers. Deze expositie opent eind dit jaar en vertelt de Haarlemse geschiedenis van de afgelopen 1000 jaar. Onderwerp zijn uiteraard de Haarlemmers zelf: wie waren zij, wat deden ze allemaal en hoe zag hun leven eruit? Alle aspecten komen aan bod. In het bijzonder de vraag welke ongewone dingen sommigen van hen deden, wie waren bijvoorbeeld de pioniers? En wie waren die buitenlanders die naar Haarlem kwamen en zorgden dat het economisch goed ging met de stad? Antwoorden op die vragen zitten straks in de tentoonstelling.

Openingstijden
Museum Haarlem bevindt zich in het hart van historisch Haarlem, aan het Groot Heiligland 47, 2011 EP Haarlem. Openingstijden zijn dinsdag t/m zaterdag van 11.00-17.00 uur en zondag t/m maandag 12.00-17.00 uur. Op www.museumhaarlem.nl kunt u activiteiten vinden die in het kader van de exposities worden georganiseerd.