Tijdelijke omleiding buslijn 2 over Zomervaart

1

Het college van B&W heeft besloten de tijdelijke omleiding van buslijn 2 van de Lange Herenvest en de Amsterdamsevaart te verplaatsen naar de Zomervaart.

De huidige omleiding via de Amsterdamsevaart zorgt ervoor dat de bus minder bereikbaar is voor buurtbewoners van de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt, vooral voor degenen die slecht ter been zijn. Daarom heeft het college, mede op verzoek van de wijkraden, opnieuw bekeken of een omleidingsroute via de Zomervaart toch mogelijk is.

Alternatief via Zomervaart
Buslijn 2 rijdt door werkzaamheden aan de Teding van Berkhoutstraat en daarna de Nagtzaamstraat tot in ieder geval het eerste kwartaal van 2019 een omleidingsroute. De wijkraden vinden de huidige omleidingsroute niet wenselijk, en geven zelf als alternatieve omleidingsroute een route over de Zomervaart aan, in het deel tussen de kruising met de Prins Bernhardlaan en de kruising met de Kruistochtstraat.

Bus past toch op de Zomervaart
De tijdelijke omleidingsroute over de Zomervaart is eerder om veiligheidsredenen afgeraden door de politie. De Zomervaart is een klinkerweg waar onder meer de Sint Bernardusschool aan is gelegen. Connexxion heeft nu aangegeven met de reguliere bussen toch de route over de Zomervaart te kunnen rijden. Dit is in 2001 eerder gebeurd.

Start in de zomervakantie
Per 22 juli a.s. verloopt de omleidingsroute dus via de Zomervaart. De Teding van Berkhoutstraat wordt na oplevering van het groot onderhoud op 1 oktober a.s. ook deel van deze omleidingsroute, waardoor zo het openbaar vervoer het beste bereikbaar blijft voor reizigers vanuit de Slachthuisbuurt en de Amsterdamsebuurt. Het college is zich bewust van mogelijke zorgen over verkeersveiligheid op deze route. Daarom start de omleidingsroute in de zomervakantie van de school. Tot aan de start van het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe verkeerssituatie met de bus gemonitord. Zo nodig kunnen op basis van die ervaringen verkeersmaatregelen getroffen worden.

1 REACTIE

Comments are closed.