Aanmelden evenementen 2018 bij de gemeente Haarlem

0

Meld evenementen aan voor 10 oktober 2017

Evenementen die in 2018 plaatsvinden waarbij tijdens piekmomenten meer dan 2.000 personen aanwezig kunnen zijn (inclusief personeel en artiesten) dienen voor 10 oktober 2017 gemeld te worden bij de gemeente Haarlem.

Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is het voor de gemeente belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal evenementen met meer dan 2.000 personen en/of risicovolle evenementen in 2018. Op basis hiervan kan er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.

Een evenement dat is aangemeld op een bepaalde datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en wordt afgegeven door de gemeente Haarlem. Een onvolledige aanmelding kan niet opgenomen worden op de evenementenkalender.

De melding dient de volgende gegevens te bevatten:

  • NAW-gegevens van de aanvrager
  • Naam van het evenement
  • Locatie van het evenement
  • Het soort evenement (karakter, bijv. kermis, braderie, muziekoptreden, sport etc.)
  • Overige benodigde vergunning(en)
  • Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
  • Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
  • Tijden van het evenement
  • Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
  • Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de hele dag

Iedereen die een evenement voor meer dan 2.000 personen en/of een risicovol evenement wil aanmelden dient de bovenstaande informatie te verzamelen en dit per e-mail te versturen naar: jkroskinski@haarlem.nl.

Of een evenement risicovol is hangt af van meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan de aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op het evenement afkomt of de locatie van het evenement.

Nadere informatie over dit onderwerp is verkrijgbaar via Jessica Kroskinski, ondersteunend medewerker Evenementen, jkroskinski@haarlem.nl.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)