HBM wordt VECON Business School

0

Op 30 oktober om 15.00 uur wordt de HBM officieel benoemd tot VECON Business School. De school krijgt dan het VBS certificaat, de plaquette en de vlag uitgereikt. De certificering is twee schooljaren geldig.

Een school met het certificaat VECON Business School laat zien dat ze investeert in talentontwikkeling en economische vaardigheden van leerlingen. Het geeft leerlingen een voorsprong in het vervolgonderwijs, maar ook daarna, als ze solliciteren naar een baan.

De HBM heeft het certificaat met name verdiend vanwege de businessmavo die vorig jaar succesvol van start is gegaan. Bij de Businessmavo staat het ondernemen centraal.

Voor de leerlingen betekent VECON Business School dat ze in de onderbouw niet alleen kennis verwerven op het gebied van de economische vakken, maar ook kennis maken met de maatschappelijke omgeving, door een bedrijfsbezoek of stage, of omdat ervaren ondernemers worden uitgenodigd in de les. Zo komt er binnenkort, op verzoek van de leerlingen, een schoonheidsspecialist op bezoek. In de bovenbouw bieden scholen grotere en kleinere modules of projecten aan. De leerlingen die ‘er voor gaan’ krijgen de kans veel ervaring op te doen, bijvoorbeeld door het opzetten van een eigen bedrijf.

Leerlingen die het programma van de VBS helemaal hebben gevolgd, ontvangen een individueel certificaat, bovenop het diploma.

Er zijn op dit moment 83 scholen in Nederland gecertificeerd als VECON Business School. In de regio Zuid-Kennemerland is de HBM de enige VBS school.