PvdA in de startblokken voor realisatie betaalbare woningen

0

Op basis van de uitwerking van het coalitieakkoord “Duurzaam doen” staat de PvdA in de startblokken om zo snel mogelijk betaalbare woningen in Haarlem te realiseren zodat de stad bereikbaar blijft voor alle inkomens.

De PvdA verwacht bij alle nieuwe plannen voor koopwoningen er een anti speculatiebeding wordt ingevoerd. Ook wil de PvdA een zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen om Haarlemmers te beschermen tegen speculatie in tijden van grote schaarste.

De veel te lange wachtlijsten voor sociale huur moeten daarbij in Haarlem de komende jaren zoveel mogelijk omlaag. Verhoeff citeerde daarbij de legendarische sociaal-democratische volkshuisvester Jan Schaefer: “Omdat je in geklets niet kunt wonen, steunen wij de dadendrang van het college, waarvoor ze extra personeel nodig heeft en inzet. Dat betekend nu: extra ambtelijke capaciteit inzetten om zo snel en zo veel mogelijk goede duurzame woningen te bouwen die de wachtlijsten verkorten en de stad laten groeien.

De coalitie wil samen met de stad, Haarlem klaar maken voor de toekomst en verduurzamen. Het tweede speerpunt van de Haarlemse PvdA is een Lokaal Klimaatakkoord. Verhoeff: “Om snel stappen te kunnen maken, hebben wij de motie Spoorboekje als opstap naar de klimaatbegroting 2022 opgesteld en gezamenlijk met meerdere partijen met een duurzaam hart, ingediend. Het gaat echt gebeuren, Haarlem wordt duurzamer. Vanzelfsprekend focust de PvdA daarbij op de sociale component, zodat een duurzame toekomst voor iedereen mogelijk is in de ongedeelde stad.

De coalitie wil een warmtenet realiseren in Meerwijk, een wijk met veel sociale woningbouw: “Als het hier lukt, dan biedt dit kansen voor de mensen met een kleine portemonnee, maar kunnen andere bewoners aansluiten.