Kerstbomenactie Gemeente Haarlem en Spaarnelanden

0

Net als voorgaande jaren organiseren gemeente Haarlem en Spaarnelanden begin 2019 de kerstbomenactie. Op 3 en 9 januari 2019 – tussen 12.30 en 16.00 uur – kunnen kinderen t/m 15 jaar op diverse locaties in Haarlem oude kerstbomen brengen. Het doel van deze actie is zoveel mogelijk te voorkomen dat afgedankte kerstbomen rondslingeren in de stad. Dat zorgt namelijk voor rommel, trekt ander zwerfvuil aan en is brandgevaarlijk. De ingezamelde bomen worden versnipperd en verwerkt tot compost.

40 cent en een lootje
Per ingeleverde boom krijgen de kinderen € 0,40 en een lootje waarmee ze kans maken op de hoofdprijs van € 500. Deze hoofdprijs is bestemd voor een activiteit met de hele klas, bijvoorbeeld een excursie, of voor een goed doel. Naast de hoofdprijs zijn er ook cadeaubonnen te winnen. De uitslag van de loting is terug te vinden op de website van Spaarnelanden. Er vindt dit jaar geen loting op de locaties plaats.

Kinderen vanaf 16 jaar en volwassenen kunnen ook oude kerstbomen inleveren. Zij doen echter niet mee aan de actie. Alle inzamellocaties zijn te vinden op: www.spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

Trekking winnende lot
De trekking van de winnende loten is op 15 januari 2019. De uitslagen zijn die dag vanaf 13.00 uur te vinden op www.spaarnelanden.nl. De winnaars moeten zich vóór 22 januari 2019 melden via communicatie@spaarnelanden.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, naam van de school en groep.

Prijsuitreiking
Op woensdag 30 januari 2019 om 10.00 uur reikt Merijn Snoek, wethouder van Openbare Ruimte en Groen, in de Gravenzaal in het stadhuis van Haarlem de prijs uit aan de winnende klas.

Verzamelen bomen
Verzamelde bomen mogen op last van de brandweer niet in voortuinen of op straat worden opgeslagen tot de inzameldagen. Spaarnelanden is verplicht bomen te verwijderen in voortuinen en op straat in verband met brandgevaar.