GroenLinks wil bomen en veilig fietsverkeer op een vernieuwd Houtplein

0

Het Houtplein wordt heringericht. Het college legde een oud ontwerp voor aan de commissie Beheer maar trok na kritiek het ontwerp terug. Ingrijpend onderdeel van het plan is het verplaatsen van de bushaltes uit de Tempelierstraat naar het Houtplein. Het college heeft op 3 november voorgesteld geheel opnieuw te beginnen met ontwerpen, participatie en inspraak. GroenLinks wil bomen terugzien in het nieuwe ontwerp, een veilige indeling voor fietsverkeer en de optie voor een zogeheten knip voor autoverkeer onderzocht.

Tijdens een commissiebehandeling op 5 oktober 2017 werd een ontwerp uit 2011 voorgelegd. Dat ontwerp is in de vorige en huidige raadsperiode nooit in de raad of commissie besproken. Commissie breed, is aangedrongen om opnieuw te onderzoeken wat voor dit plein de beste oplossing is. Rekening houdend met de meest recente ideeën over de toekomst van Haarlem. Het college geeft hier gehoor aan en vraagt om een krediet voor dat nieuwe traject van ontwerp, participatie en inspraak.

GroenLinks staat positief tegenover de herontwikkeling van het Houtplein en vroeg aandacht voor de ‘groen-opdracht’ voor het plein. Voor het provinciehuis stonden bomen, die eerder gekapt zijn. Deze zouden volgens afspraak op het Houtplein herplant worden. Het plein is onderdeel van de hoofd bomenstructuur, dus zal er sowieso ruimte voor deze bomen moeten komen. Overleg met de Bomenwachters daarover vindt GroenLinks belangrijk.

Fotografie: Pieter Postmus.
Fotografie: Pieter Postmus.

De inrichting moet ruimte bieden aan een veilige fietsverkeersroute, die goede aansluiting geeft voor het fietsverkeer uit het Zuiden o.a. richting het centrum via de Grote Houtstraat/Gierstraat en vice versa. Fietsverkeer moet niet, of zo min mogelijk, het busverkeer kruisen. GroenLinks is benieuwd naar de mogelijkheden.

GroenLinks wil een knip in het plein, waarbij het autoverkeer het plein niet meer als doorgaande route kan gebruiken, onderzocht hebben.

GroenLinks constateert dat dit een plan is voor de korte termijn met uitvoering in 2019. Er moet echter ook gekeken worden naar de toekomst over 10 of 20 jaar met bijvoorbeeld een groot OV-overstap-knooppunt op de Schipholweg zoals in toekomstplannen is bedacht. Want GroenLinks gaat er van uit, dat het OV in de toekomst verder wordt geïntensiveerd en uitgebreid.