Debat in de Pletterij: Een “Nieuwe” Nieuwe Groenmarkt, wat doen we er mee?

0

De Nieuwe Groenmarkt is een speciaal stukje binnenstad waar commercie, sociaal werk en religie bij elkaar komen. Op dit moment spelen er rond de Nieuwe Groenmarkt twee actuele discussies: de herinrichting van de openbare ruimte (door de gemeente Haarlem) en de verkoop van de Sint-Antonius van Paduakerk en de naastgelegen gebouwen (door de kerkparochie bestuur).

De Pletterij, 37PK, Nieuwe Vide en ABC Architectuurcentrum Haarlem nemen op 7 mei het initiatief voor een discussie waarin zowel de herinrichting als de nieuwe bestemming wordt betrokken. Uitgangspunt daarbij is: “De Nieuwe Groenmarkt is het sociale hart van de stad, midden in het commerciële centrum. Het biedt ruimte voor ontmoeting en bezinning in een gecommercialiseerde omgeving”.

Wat oorspronkelijk een herinrichtingsvraagstuk was, met plannen voor een fietsenkelder, is door de voorgenomen verkoop van de kerk ook een herontwikkelings- en herbestemmingsvraagstuk geworden (wie koopt het vastgoed, wat gaat er komen). Daar komt bij dat de Nieuwe Groenmarkt gaat behoren tot het autoluwe gebied in de binnenstad. Dat maakt een herbezinning op de functie en inrichting van dit gebied actueel. Dit vraagt om een integrale benadering vanuit een totaalvisie op de toekomst van de Groenmarkt.

Het debat begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.pletterij.nl. De toegang bedraagt € 3,-; voor houders van de HaarlemPas en jongeren tot 25 jaar € 1,50. De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem.

Advertentie