Serve the City over vrijwilligersdag

0

De Haarlemse Serve the City-dag van afgelopen zaterdag, 2 november 2019, is voor veel mensen een stralende dag geworden, ondanks de herfstregen. Op maar liefst tien plekken in Haarlem en omgeving gingen zeventig vrijwilligers aan de slag voor voor stadsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De vrijwilligers zorgden met hun enthousiasme voor veel vertier en plezier in bijvoorbeeld Velserbroek, waar ze gingen bowlen met een groep bewoners uit een tehuis voor verstandelijk gehandicapte bewoners. In Haarlem bakten ze in de Meerhoeve appeltaarten voor bij de koffie, en bij het inloophuis van het Leger des Heils stapels pannekoeken voor de bewoners en bezoekers. Iedereen genoot van de aandacht het het saamhorigheidsgevoel.

Er is ook veel praktisch werk verricht. In de Leidse buurt, het centrum en Haarlem-Noord werden tuinen opgeruimd, opgeknapt en zelfs voor een deel bestraat. In Heemstede en Schalkwijk werden ondertussen woonkamers behangen en geschilderd, en kregen twee kinderkamers een make-over.

Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen voor elkaar kunnen betekenen door één dag met en voor elkaar aan de slag te gaan. Iedereen dat ook weleens wil meemaken wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan de eerstvolgende Serve the City-dag. Die wordt georganiseerd in maart 2020. Meer informatie op www.stchaarlem.nl.

In Haarlem en omstreken wordt er twee keer per jaar een vrijwilligersdag van Serve the City georganiseerd, in samenwerking Stichting Present Haarlem. Mensen die zich (ook) op een andere dag willen inzetten voor hun medestadsbewoners die dat hard nodig hebben, kunnen zich (individueel of met een groep) gedurende het hele jaar daarvoor opgeven via www.presenthaarlem.nl.