Actie! Aan de slag voor een sociale, leefbare en groene stad Haarlem heeft een nieuw coalitieakkoord. De coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij presenteerden vrijdag 17 juni 2022 met trots hun akkoord in het Rosenstock Huessy Huis in Haarlem. De partijen nemen de uitdaging aan om de komende vier jaar Haarlem verder te brengen als sociale, leefbare en duurzame stad. De opgaven zijn fors, vooral op het gebied van wonen, energie en klimaat. De komende periode ligt de focus op actie.

10.000 woningen
Versnelling van de woningbouw moet zorgen voor tienduizend woningen erbij tot 2030. Voor nieuwbouwprojecten blijft de verdeling gelden van 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur- en koopwoningen en 20 procent overige woningen. Bij ontwikkelingen aan de westkant van het Spaarne vinden de partijen een minimum van 50 procent sociale huurwoningen passend. Nieuwe woningen zijn duurzaam en energieneutraal.

Fiets en openbaar vervoer voorop
De partijen gaan de stad groener maken. Met meer biodiversiteit en beter aangepast aan het veranderende klimaat. Daarvoor zijn keuzes nodig, zeker als er 10.000 woningen bij komen. De leefbaarheid staat daarbij voorop. Het nieuwe stadsbestuur kiest daarom voor minder autogebruik en minder ruimte voor de auto. De huidige milieuzone wordt een zero emissie zone voor logistiek en er komt een milieuzone voor vervuilende brommers. Binnen twee jaar zal het gebied met gereguleerd parkeren verdubbeld worden, inclusief invoering van een vergunningenplafond. Het gebruik van schone alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer wordt aantrekkelijker gemaakt.

Sociale stad
Haarlemmers moeten allemaal zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. De partijen verruimen het minimabeleid tot 130 procent van de bijstandsnorm. Er komen maatregelen tegen energiearmoede.

Haarlem is een sociale en gastvrije stad ook voor vluchtelingen en nieuwkomers. Alle Haarlemmers kunnen meedoen in de samenleving. De nieuwe coalitie blijft de Haarlemmers die dat nodig hebben ondersteunen met zorg, hulp, financiën of een combinatie hiervan.

Financiën
De coalitiepartijen zien ruimte om de komende jaren veel incidentele middelen beschikbaar te stellen om de opgaven in de stad aan te pakken. Structureel wordt rekening gehouden met de stijgende kosten voor de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. Dat geldt ook voor de kosten om de openbare ruimte op een toekomstbestendige manier te onderhouden en vernieuwen.

De coalitiepartijen realiseren zich dat de toekomst grotendeels onvoorspelbaar is, zoals op het terrein van de het tekorten aan materialen en arbeidskrachten. Voor verdere structurele uitgaven van de gemeente is de ruimte beperkt. Wat betreft de gemeentelijke belastingen staat draagkracht voorop: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De coalitiepartijen zien er naar uit om Haarlem, in samenwerking met de gemeenteraad, met het college van burgemeester en wethouders, de gemeentelijke organisatie en niet in de minste plaats de inwoners en ondernemers, over vier jaar nóg mooier en socialer door te geven.

 

 

 

 

 

- Advertentie -