Provinciale Staten (PS) namen verder moties aan over: de route naar het produceren van groen staal door Tata Steel; geld voor schadeherstel bij wildopvang de Bonte Piet in de regio Den Helder; extra energiebesparing bij de organisatie van de provincie en een oproep aan Gedeputeerde Staten (GS) om zich in te zetten voor de opvang van vluchtelingen.

Agenda, stukken en vergadering terugzien
Alle voorstellen, moties of amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 19 september. De vergadering is terug te zien via noord-holland.stateninformatie.nl.

Uitgangspunten burgerparticipatie
Unaniem stelden PS uitgangspunten vast voor burgerparticipatie. Statenleden spraken hierbij onder meer over de Omgevingswet, begrip en geduld voor participanten, de rol van de politiek en het bestuur en rekeninghouden met het betrekken van mensen die ver van de politiek afstaan. Nu de uitgangspunten zijn vastgesteld zal een werkgroep met Statenleden zich gaan buigen over de instrumenten voor burgerparticipatie.

Route naar groen staal
In reactie op de motie die PS aannamen over de route naar het produceren van groen staal door Tata Steel van VVD, D66, GL en PvdA vertelde gedeputeerde Jeroen Olthof dat hij die motie ziet als een ondersteuning van het beleid en er bij de staatssecretaris op aan zal dringen om dit zo snel mogelijk op te pakken. PVV en JA21 stemden tegen.

Wildopvang de Bonte Piet regio Den Helder
PS namen een motie aan van PvdA, PvdD, GL. CDA en SP over geld voor schadeherstel van wildopvang de Bonte Piet in de regio Den Helder. In reactie op de motie zei gedeputeerde Ilse Zaal dat deze wildopvang heel belangrijk is voor de regio, dat zij daar geld voor wil vrijmaken en dat het moet gaan om de daadwerkelijke herstelkosten. VVD, CU, en LNH stemden tegen.

Energie besparen bij de provincie
Bij de motie de PS aannamen over extra energiebesparingsmogelijkheden bij de organisatie van de provincie vertelde gedeputeerde Edward Stigter dat de temperatuur in de provinciekantoren al omlaag is naar 19 graden, dat de provincie werkt aan verlichting met sensoren en kijkt naar besparing bij de openbare verlichting. VVD, FVD, PVV en LNH waren tegen de motie.

Opvang vluchtelingen
PS namen een motie aan (van GL, D66, DENK, PvdA, PvdD) met een oproep aan GS om zich in te zetten voor vluchtelingenopvang. VVD, JA21, FVD, PVV, LNH en 50plus/PvdO stemden tegen. De motie ‘geen extra aanmeldcentra’ haalde geen meerderheid.

Verder
Statenleden spraken verder over het tekort aan chauffeurs in onder meer het openbaarvervoer en de taaleis voor chauffeurs, over stijgende energielasten bij sportaccommodaties en de regeling die de provincie hiervoor heeft, over de wens voor steun aan voedselbanken in Noord-Holland en over zorgen over visserijbedrijven vanwege onder andere Brexit en brandstofkosten.

Afscheid en installatie
Wim Hoogervorst nam afscheid als Statenlid en werd daarna geïnstalleerd als duo-commissielid voor de SP. Marjon Tolhuis-Anker werd geïnstalleerd als duo-commissielid voor de CU.

 

 

 

- Advertentie -

Geef een reactie