Opkomst en ondergang van de Sint Lambertus Stichting: de katholieke ouderenzorg in een notendop

Boekpresentatie Kroniek van zorg en overmacht op 21 september in Bloemendaal

0

In 1912, tegelijk met de herziening van de armenwet van 1854, vond in Overveen, gemeente Bloemendaal, de opening plaats van Huize Duinrust, Pension voor Dames en Heeren. De exploitatie van Huize Duinrust, een initiatief van het Parochiaal Armbestuur, vroeg om een onafhankelijk bestuur. Dit leidde, twee jaar nadien, tot oprichting van de Sint Lambertus Stichting met als doel: ‘de verpleging van Roomsch Katholieke arme ouden van dagen’.

Tot 1997 vervulde deze stichting, eerst met Huize Duinrust, en later verzorgingshuis Oldenhove, een belangrijke rol in de lokale ouderenzorg. Aan tegenslag was zelden gebrek. Duinrust werd in de oorlog geconfisqueerd door de Duitsers en na de oorlog gevorderd door de Marine. Pas in de jaren zestig wist de stichting met de bouw van een nieuw tehuis weer greep te krijgen op de haar toevertrouwde zorgtaken. Maar al snel werd zij ingehaald door de tijd. De ontkerkelijking deed z’n werk, de Nederlandse Staat nam de regie in de ouderenzorg over en de explosief stijgende kosten van de zorgsector vergden drastische beperkende maatregelen.

De geschiedenis van de Sint Lambertus Stichting is geboekstaafd door Marie-Anne Coebergh-van der Marck, bestuurslid van 1976-1997 en gepromoveerd literatuurwetenschapper. In de Kroniek van zorg en overmacht weet zij aan de hand van een kleine eeuw aan notulen, brieven, aktes, contracten, foto’s en anekdotes een beeld te schetsen van de katholieke ouderenzorg: hoe een energieke pastoor deze samen met enkele welgestelde parochianen gestalte gaf, hoe aanvankelijk de bisschop het voor het zeggen had, hoe de overheid de verantwoordelijkheid overnam en hoe ten slotte het stichtingsbestuur voor de overmacht bezweek.

Boek
Auteur: Marie-Anne Coebergh-van der Marck
Titel: Kroniek van zorg en overmacht – Sint Lambertus Stichting 1914-1997
151 blz., €15,-
Vanaf 22 september verkrijgbaar in de boekhandel

Uitgeverij
Uitgeverij Loutje
Tappersweg 8X
2031 ET Haarlem

 

 

 

 

 

- Advertentie -

Geef een reactie