Financiële regionale impuls voor 3D-print ontwikkeling in Haarlem en regio Amsterdam

0

Dit voorjaar gaat 3D Makers Zone in Haarlem ten behoeve van de Metropoolregio van start. Dit initiatief van een aantal ondernemers heeft tot doel om de kennis en bedrijvigheid rond 3D-printen in de regio sterk te vergroten.

De hal op de Oudeweg in Haarlem, waar ook Maak Haarlem is gevestigd, wordt fasegewijs ingericht tot een 3D excellence center met diverse industriële 3D printers. Daar kunnen MKB-bedrijven en onderwijsinstellingen uit de hele regio kennis opdoen en delen en co-creatie projecten met 3D-print technieken opzetten.

Kans voor aansluiting door onderwijs
Vandaag is door wethouders uit de metropoolregio besloten de opstart van 3D Makers Zone via economische stimuleringsgelden financieel te steunen met een bedrag van 150.000 euro. Hiermee wordt tevens mogelijk gemaakt dat de onderwijssector bij de 3D Makers Zone kan aanhaken.

In de hal aan de Oudeweg vinden straks masterclasses plaats, kan worden stage gelopen. Ook wordt er een speciale 3D-print hackaton georganiseerd. Wethouder Joyce Langenacker reageert enthousiast: ‘Haarlem en de regio willen zo een stap zetten in de ambitie om meer leerlingen en studenten klaar te maken voor de arbeidsmarkt, en daarmee een stap zetten om het gat tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verminderen’.

Samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven
Het plan voor 3D Makers Zone waarvoor nu geld is toegewezen, is een samenwerking tussen overheid (Haarlem, Almere, Amsterdam, provincie Noord Holland), onderwijs (Nova collega, InHolland, Hogeschool van Amsterdam) en bedrijfsleven.

3D Makers Zone sluit goed aan bij de door minister Kamp geïnitieerde Smart industry agenda en voormalig minister Willem Vermeend zit als aanjager van de Smart Industry in de advisory board van deze zone.

Advertentie