Het Natuur Netwerk voltooien en de biodiversiteit verbeteren

0

Het Natuur Netwerk voltooien en de biodiversiteit verbeteren Die toezegging deed lijsttrekker CDA Jaap Bond tijdens het verkiezingsdebat van 4 maart over natuur en recreatie in Noord-Holland.

Alle aanwezige politieke partijen ondersteunden deze belofte en willen vóór 2027 het Natuur Netwerk voltooid hebben. Ook waren de politici eensgezind om biodiversiteit hoog op de provinciale agenda te zetten. Lijsttrekker Tjeerd Talsma PvdA pleitte voor een integrale aanpak om binnen vier jaar de teruggang van de biodiversiteit in Noord-Holland om te buigen naar een stijging. Van de grote partijen was alleen de VVD afwezig. Voor hen is natuur geen thema, zo gaf men in de voorbereiding aan.

Andere maatregelen die partijen unaniem voorstellen zijn: het veilig stellen van de ondersteuning van natuurvrijwilligerswerk. En financiering van het werk van maatschappelijke organisaties, zoals IVN, Milieufederatie Noord-Holland en Landschap Noord-Holland. Deze zal niet meer door subsidies worden verstrekt, maar bijvoorbeeld op contractbasis. Het werk van deze organisaties behoort tot de kerntaak van de provincie en zij stelt daar in principe een financiële vergoeding tegenover.

Verbetering biodiversiteit
Directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland sprak zijn zorg uit over de ontwikkeling van biodiversiteit in de provincie. Volgens Briët is de terugloop alleen te keren met een stimuleringsprogramma dat effectief is. Bram van Liere van de Partij voor de Dieren onderstreepte deze noodzaak en stelde dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, zoals het stoppen van de bio-industrie. De algemene conclusie was dat het niet zinvol is om de zwarte piet bij één sector neer te leggen, maar dat het veel effectiever is als bedrijfsleven, agrariërs, provincie en de Natuur Beherende Organisaties er samen de schouders onder zetten om de gewenste opgaande lijn van biodiversiteit binnen nu en vier jaar ook echt te halen.

Het debat
Het debat werd georganiseerd door de terreinbeherende organisaties in Noord-Holland. Met als doel groene beloftes te krijgen van politici die aanwezig waren. Tijdens het debat, onder leiding van Frénk van der Linden (journalist), stonden vier stellingen centraal waar de politieke vertegenwoordigers op konden reageren. Algemene uitkomst is dat alle aanwezige partijen het belang voor behoud van natuur in Noord-Holland zwaar vinden wegen.

De stellingen en beloftes
De verschillende stellingen en de groene beloftes die de partijen deden kunt u vanaf 6 maart nalezen op de website van Landschap Noord-Holland www.landschapnoordholland.nl/actueel en de andere terrein beherende organisaties.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)