Geld beschikbaar voor innovatieve projecten

0

Subsidie voor sociale initiatieven uit de stad

De gemeente Haarlem stelt in 2016 voor innovatieve sociale projecten vanuit de stad maximaal € 250.000,– beschikbaar. De projecten moeten ervoor zorgen dat Haarlemmers makkelijker op eigen kracht de hulp of ondersteuning vinden die bij hen past. Aanvragen kunnen worden ingediend vóór 1 mei of vóór 1 oktober 2016.

Sinds 2015 is de gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verantwoordelijk voor het toekennen van ondersteuning. Gezien de daarmee gepaard gaande bezuinigingen wordt bij een vraag eerst onderzocht wat iemand nog zelf of met hulp uit de omgeving kan doen. Dat kan zijn binnen de eigen kring van familie, vrienden, kennissen of buurtgenoten. Maar ook door gebruik te maken van voorzieningen in de buurt of in de stad. Voorbeelden hiervan zijn buurthuizen, formulierenhulp, maaltijdenservice en opvoedcursussen. Als deze algemene voorzieningen niet voldoende hulp bieden is er specialistische hulp beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor projecten die iets nieuws brengen. Dat kan op twee manieren:

  • Het zijn nieuwe vormen van algemene voorzieningen, zodat iemand met een vraag of probleem makkelijker antwoord of ondersteuning vindt.
  • Het zijn projecten die algemene voorzieningen beter verbinden en integreren met de specialistische hulp. Hiermee moeten er minder schotten komen tussen de verschillende vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Dit maakt het makkelijker om op te schalen naar specialistische hulp wanneer dat nodig is en vice versa.

Bewonersinitiatieven en nieuwe organisaties
De gemeente probeert met deze subsidieregeling kleinschalige bewoners initiatieven en innovatieve ideeën een kans te geven om tot ontwikkeling te komen. Daarom krijgen subsidieaanvragen van organisaties waarmee de gemeente nu al een subsidierelatie mee bij de beoordeling een lagere prioriteit. Ook aanvragen die worden ingediend voor het uitbreiden van bestaande activiteiten krijgen een lagere prioriteit bij de beoordeling.

Voorwaarden
De subsidie is beschikbaar voor projecten die plaatsvinden in Haarlem en ten goede komen aan de inwoners van Haarlem. Het project of de activiteiten mogen nog niet gestart zijn voordat een besluit is genomen over de subsidieaanvraag. Een belangrijk aspect voor de beoordeling is dat het project of de activiteiten na de opstartfase door kunnen gaan bijvoorbeeld door de activiteiten bij een bestaande organisatie onder te brengen. Bij de subsidieaanvraag moet zichtbaar zijn hoe de aanvrager dit wil realiseren en met welke partijen er zal worden samengewerkt. Het project moet binnen drie maanden na het toekennen van de aanvraag starten. Ten minste twintig procent van de totale projectkosten moeten betaald worden met behulp van cofinanciering. Deze cofinanciering mag bestaan uit de inzet van eigen personeel. De subsidie wordt eenmalig aan de aanvrager verstrekt en is specifiek bedoeld voor het opstarten of uitproberen van een nieuwe aanpak.

Meer op www.haarlem.nl/subsidie-sociale-initiatieven.

- Advertentie -