Verbreding stadsdichterschap 2017-2020

0

Haarlem krijgt Haarlemse stadsdichter én literair uitwisselingsprogramma

Het college van B en W heeft d.d. 21 september besloten een verbreding in de invulling van het stadsdichterschap aan te brengen. Zo krijgt Haarlem voor de periode 2017-2020 voor het eerst naast een Haarlemse stadsdichter ook een bijzonder literair uitwisselingsprogramma, dat wordt opgesteld in samenwerking met het Vlaams Nederlands Huis deBuren en de Haarlemse literaire en culturele partners. Deze samenwerking betekent een andere, bredere invulling van het stadsdichterschap dan Haarlem sinds 2004 gewend is. Aan een concrete uitwerking en invulling wordt nog gewerkt.

Wethouder J. Botter: “Ik ben enthousiast over de reacties en discussie die hierover is gevoerd in de krant en op Facebook. Het heeft geleid tot een mooi resultaat; een culturele impuls en kans voor Haarlem!”

Samenwerking Huis deBuren
Het Huis deBuren biedt Haarlem een bijzonder literair uitwisselingsprogramma waaraan meerdere lokale en (inter) nationale dichters en auteurs deelnemen. Het poëzie klimaat wordt hiermee verdiept en verbreed. De samenwerking zal van start gaan met het project citybooks, boeken over steden. De Engelstalige titel wijst op het internationale netwerk van met name Europese steden waar Haarlem in wordt opgenomen. Het project bestaat uit een literair residentieproject voor auteurs en fotografen. Vier auteurs gaan in residentie in Haarlem en verwerken hun ervaring in een Citybook: een kort verhaal, een essay of een reeks gedichten. Ook wordt Haarlem door een fotograaf in foto’s geportretteerd. Vanwege de bijzondere relatie van Haarlem met het stripverhaal komen er tevens een paar edities in samenwerking met een striptekenaar. Haarlem krijgt hiermee unieke stadsportretten van gerenommeerde auteurs en fotografen/tekenaars, toegankelijk voor een internationaal en breed publiek.

Literaire evenementen
Naast het project citybooks zal deBuren in samenwerking met Haarlemse partners een aantal literaire evenementen gaan organiseren. Dit aanvullend programma is nog in uitwerking. Dat kan variëren van een nieuwe opdracht voor jong Haarlems talent op basis van tekstfragmenten van de gastauteurs tot het samenbrengen van verschillende disciplines rond een thema, zoals bv ‘het Sienjaal’, een bundel van Paul van Ostaijen. Met dit zijprogramma kunnen de literaire talenten uit Haarlem en de literaire partners een nieuw podium vinden. deBuren speelt hiermee een verbindende rol aan de hand van een goed verhaal.